Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(5. 11. 1987)


Problém č. 1752

Ján Gašparovič, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+4=10)

2 riešenia


Problém č. 1753

Eduard Etmišev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+8=19)

 Kontrolná notácia: 1752: bKh2 Da1 Va2 Sd4 Jc4 Pc7 (6), čKe2 Jc2 Pc3 e4 (4) – dvojťažka (2 riešenia), 1753: bKb5 De1 Vd7 Vf3 Sg4 Sh8 Jb7 Jd1 Pc2 c5 e6 (11), čKe4 De3 Sc1 Je2 Jg1 Pb3 c4 f4 (8) – dvojťažka.

Riešenie oboch skladieb (č. 1752 budeme hodnotiť 4 bodmi) zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže

V súťaži konkurovali skladby č. 1682 až 1731. Maximálne bolo možné získať 114 bodov, z toho za nekorektnosti ani jeden. Poradie riešiteľov je nasledovné: I.–IV. cena ex aequo 114 bodov: Peter Gvozdják, Bratislava (žrebom vyhráva Album FIDE 1914–44/III), Ing. Štefan Nagy, Čilizská Radvaň (Ungarische–Schach–Problem–Anthologie), Imrich Bandžuch, Spišská Nová Ves (Poshume hulde) a Milan Revay, Spišská Nová Ves (Rudenko: Presledovanyje témy), V.–VIII. cena ex aequo 112 bodov: Ing. Alfréd Baroška, Kalná nad Hronom (Grossmejster šachmatnoj kompozicii), Ing. Jozef Holubec, Košice (Šachmatnaja kompozicija v Belorusii), Milan Nemček, Vrútky a Ladislav Salai, Martin, IX.–X. cena ex aequo 110 bodov: Ing. Peter Cinko, Partizánske a Ing. Ladislav Brachtl, Pezinok (všetci vyhrávajú knihu Arčakov: Šachmatnaja kompozicija na Ukrajine). Oprava.

Z riešiteľov, ktorí získali aspoň 30 bodov, vyhrávajú hodnotné knižné ceny nasledujúci riešitelia: J. C. Benítez (Bratislava), P. Beňovič (Prievidza), V. Bilka (Bratislava), E. Gajdoš (Komárno), V. Jaroš (Šaľa), P. Mojžiš (Banská Bystrica), V. Moravčík (Šulekovo), P. Szigeti (Nové Zámky), Ing. S. Šuhajda (Bánovce nad Bebravou) a Jozef Tomanička (Dubnica nad Váhom).

* Výhercom čo najsrdečnejšie blahoželáme a ostatným riešiteľom želáme veľa úspechov v našej terajšej dlhodobej riešiteľskej súťaži.

* Poradie riešiteľov na ďalších miestach uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad << >> Vpred