Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 1. 1988)


Problém č. 1776

A. Vladimirov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+7=13)


Problém č. 1777

Anatolij Slesarenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+8=16)Kontrolná notácia: 1776: bKa7 Vd2 Sa5 Sg4 Jg6 Pe6 (6), čKc8 Dg7 Vh8 Pc2 c5 e4 e7 (7) – dvojťažka, 1777: bKh4 Db5 Vb2 Vf1 Sg5 Sh7 Jc6 Pg6 (8), čKe4 Sg4 Pa5 d3 d5 e3 f3 h5 (8) – dvojťažka.

V č. 1776 nájdete okrem riešenia aj tri pokusy. V dvoch tematických zvodníkoch č. 1777 si všimnite aj hrozbu.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1751 (Pankratiev) z 29. 10. 1987. Zdanlivé hry 1...d:e4, J:e4 2.D:h2, Jf3 mat. Zvodník 1.Jc5? hr. 2.Jf3 mat, 1...J:d4, K:d4, D:d4 2.D:h2, J:d7, J:d7 mat, viazne na 1...Je1! Rieši 1.Jf6 hr. 2.D:h2 mat, 1...Sf4, J:e4, Kf4, D:d4 2.Jf3, Jg4, Jg4, J:d7 mat. Bohatá motivácia trojfázovej skladby s výraznou analógiou medzi zvodníkom a riešením (L. Salai, Martin). Pseudo le Grandova téma vo veľmi známom podaní (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1752 (Gašparovič) z 5. 11. 1987. 1. riešenie: 1.Se3 tempo, 1...Kd3, Kf3 2.Df1, Dd1 mat. 2. riešenie: 1.Je3 tempo, 1...Kd3(d2), Kf3(f2) 2.Dd1, Df1 mat. Analogické úvodníky vedú k zámene dvoch matov. Biela Va2 je "konštrukčnou príťažou" (L. Salai, Martin). Elegantné (M. Méri, Dunajská Streda). Vtipná recipročná zámena. Žiadalo by sa však len jedno riešenie (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie problému č. 1753 (Etmišev) z 5. 11. 1987. Zdanlivé hry 1...Jc3, Jd4+ 2.J:c3, V:d4 mat. Zvodník 1.Kc6? hr. 2.Jd6 mat, 1...Dd4, Dd3(d2) 2.V:d4, Jf2 mat, viazne na 1...b:c2! Rieši 1.K:c4 hr. 2.Jd6 mat, 1...Dc3, Dd3, Dd4, D:c5 2.J:c3, c:d3, V:d4, J:c5 mat. Odvážny kráľ (L. Salai, Martin). Zámena obrán na šachy bielemu kráľovi (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred