Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(21. 4. 1988)


Problém č. 1800

Prof. Karol Mlynka, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+8=18)


Problém č. 1801

Jevhen Bohdanov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+7=19)Kontrolná notácia: 1800: bKb1 Da2 Vd8 Vf4 Sb4 Se6 Jd1 Pb7 g2 h4 (10), čKe2 Sa6 Sb2 Pa3 b5 g3 g4 h5 (8) – dvojťažka, 1801: bKc8 Dd1 Vb8 Sc5 Sh1 Jd7 Je8 Pa3 a4 b2 c3 d6 (12), čKc4 Vh4 Vh6 Se4 Je2 Pa5 c6 (7) – dvojťažka.

V jubilejnom č. 1800 od "novopečeného" medzinárodného rozhodcu FIDE si všimnite aj dva tematické zvodníky. Aj č. 1801 obsahuje dva tematické zvodníky s trojitou, resp. dvojitou tematickou hrozbou (nová autorova téma).

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1776 (Vladimirov) z 28. 1. 1988. Pokusy 1.Se2? V:c2?, Vd5? viaznu postupne na 1...c4!, Vh5!, c1D(V)! Rieši 1.Vd6 hr. 2.Vc6 mat, 1...e:d6, De5 2.e7, Je7 mat. Polopriemerné (B. Moravčík, Banská Bystrica). "Plošné" pokusy a iskierka šachového vtipu v riešení – to je málo (L. Salai, Martin). Dobrý úvodník i variant 1...e:d6+ 2.e7 mat, ale to je všetko (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1777 (Slesarenko) z 28. 1. 1988. Zvodník 1.Vb3? hr. 2.D:d3 mat, 1...Kf5 2.D:d5 mat, viazne na 1...f2! Zvodník 1.Sg8? hr. 2.D:d5 mat, 1...Kf5 2.D:d3 mat, viazne na 1...Se6! Rieši 1.V:f3 hr. 2.Vf4 mat, 1...e2, K:f3, S:f3 2.D:d3, D:d5, g7 mat. Ukážka, ako zmena voľných polí môže vyvolať hodnotný obsah (B. Moravčík, Banská Bystrica). Vtip skladby spočíva práve v jej jednoduchosti (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1778 (Berg) z 4. 2. 1988. Zdanlivé hry 1...Vd6, Sd6 2.Ve5, Jb6 mat. Rieši 1.Dd8 hr. 2.Jf6 mat, 1...Vd6, Sd6, Ke4 2.Jb6, Da8, Jc5 mat. Dobrý úvodník, polorecipročná zámena, vzdušná pozícia (B. Moravčík, Banská Bystrica). Zámeny po obranách Grimshaw, ale nesúrodé (P. Gvozdják, Bratislava). Zámena dvoch matov a jednej obrany. Škoda, že i v riešení nevyjde "kompletný Grimshaw" (M. Nemček, Vrútky). Dobrý úvodník a zámena dvoch matov (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred