Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 4. 1988)


Problém č. 1802

Ing. Dorin Oltean, Rumunsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+8=19)


Problém č. 1803

Ion Murárasu, Rumunsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+6=12)Kontrolná notácia: 1802: bKg6 Dh8 Sc1 Sf1 Jb6 Jf2 Pc3 c5 e3 e6 f5 (11), čKe5 Sa8 Sf8 Jf6 Jh5 Pa4 e7 f3 (8) – dvojťažka, 1803: bKg1 Dh6 Ve2 Se6 Jf1 Jg5 (6), čKg4 Pd6 e7 f4 f5 g3 (6) – dvojťažka.

V č. 1802 nájdete okrem riešenia aj dva tematické zvodníky. V mereditke č. 1803 okrem zdanlivých hier 1...f3, g2 si všimnite aj tri tematické zvodníky a v dvoch z nich aj hrozbu.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1779 (Nemček) z 4. 2. 1988. Zvodník 1.Kf(e)1? hr. 2.Sf2 mat, 1...g4 (b), g:h4 (c) 2.Sd8 (B), Vg6 (C) mat, viazne na 1...b:c4! (a). Zvodník 1.Kf3? hr. 2.Sf2 mat, 1...g:h4 (c), b:c4 (a) 2.Vg6 (C), Vb1 (A) mat, viazne na 1...g4+! (b). Zvodník 1.Kg2? hr. 2.Sf2 mat, 1...b:c4 (a), g4 (b) 2.Vb1 (A), Sd8 (B) mat, viazne na 1...g:h4! (c). Rieši 1.Ke2 hr. 2.Sf2 mat, 1...b:c4 (a), g4 (b), g:h4 (c) 2.Vb1 (A), Sd8 (B), Vg6 (C) mat. "Kráľ na ťahu" (L. Salai, Martin). Nemastný–neslaný výber prvého ťahu (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1780 (Lentza) z 11. 2. 1988. 1.e6 tempo, 1...V7:c5, V1:c5, Dd5, D:e6, Jf3, S:f4 2.Jc6, Jc2, D:d5, J:e6, J:e2, D:f4 mat. Obranné a samoškodiace motívy čiernych veží "súzvučia" (L. Salai, Martin). Dominuje motív priväzovania, ale inak chudobné (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1781 (Lentza) z 11. 2. 1988. Pokusy 1.Vb5?, Vf5?, Vc5?, Ve5?, Vg8? viaznu postupne na 1...c3!, e3!, b5!, f5!, Vd5!, Rieši 1.Va5 tempo, 1...Vd5, Vd6, V:d7, a2, b5(b:a5), c3, e3, f5, g2 2.V:d5, D:d6, V:d7, Jb2, Jc5, Sb5, Sf5, Je5, Jf2 mat. Klasická téma pokusov s prekážaním, častejšie spracúvaná s využitím strelca (B. Moravčík, Banská Bystrica). Klasická núdzovka s typickou sériou pokusov (L. Salai, Martin). Obe Lentzove skladby sú nevýrazné, hoci sa nedá povedať, že by boli vyslovene slabé. Chýba im však hlbšia myšlienka (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred