Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(4. 2. 1988)


Problém č. 1778

Wolfgang Berg, NDR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+6=15)


Problém č. 1779

Milan Nemček, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+6=13)Kontrolná notácia: 1778: bKg2 Dh4 Va6 Ve8 Sg7 Ja5 Jd7 Pd4 g3 (9), čKd5 Dg8 Ve6 Sb8 Pe3 f5 (6) – dvojťažka, 1779: bKf2 Vd7 Vg1 Sc4 Sh4 Jb7 Jb8 (7) čKb6 Sh6 Pa7 b5 g5 g7 (6) – dvojťažka.

V č. 1778 si okrem riešenia všimnite aj zdanlivé hry 1...Vd6, Sd6. Č. 1779 obsahuje tri tematické zvodníky.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1754 (Viksna) z 12. 11. 1987. Pokusy 1.Da1?, Dh8?, J:b2?, J:e5? viaznu postupne na 1...Je:c4!, Jb:c4, Je:c4!, Jb:c4! Rieši 1.Vb4 tempo, 1...g5, Jb~! Jb:c4!, Je~, Je:c4! 2.Jf5, J:e5, Da1, J:b2, Dh8 mat. Príťažlivá schéma, ale veľmi dobre známa (L. Salai, Martin). Obsahom dobrá, ale konštrukčne menej podarená dvojťažka (M. Nemček, Vrútky). Téma povýšená nad tému, niektoré konštrukčné konvencie by sa mali dodržať (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1755 (Schullery) z 12. 11. 1987. Zvodník 1.Sd5? hr. 2.Jf3 (A) mat a 2.Jf7 (B) mat, 1...V:d5, J:d5 2 V:e2, Jd3 mat, viazne na 1...D:d5! Rieši 1.Se6 hr. 2.V:f5 mat a 2.Jd3 mat, 1...D:e6, J:e6, e:d6 2.Jf3 (A), Jf7 (B), Jf7 (B) mat. Nedobre pôsobí, že po 1...Dh6+ nejde mat a ani zvodnostná fáza nie je bez kazu (M. Nemček, Vrútky). Použitý materiál vydá aj väčší obsah (L. Salai, Martin). Ťah 1...Dh6+ všetko prezrádza a nedovolí ani "hľadať zvodník" (P. Gvozdják, Bratislava). Štvornásobné blokovanie pôsobí oveľa príjemnejšie, ako celá moderná tematika (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1756 (Permiakov) z 19. 11. 1987. Zvodník 1.Dd1 (A)? hr. 2.Dh1 mat, 1...V:g4 (a) 2.D:g4 mat, viazne na 1...Va1! Zvodník 1.Dh7? hr. 2.Jg7 (B) mat, 1...V:g4 (a) 2.Jf7 (C) mat, viazne na 1...Va7! Rieši 1.Jf7 (C) hr. 2.Vg5 mat, 1...V:g4 (a), K:g4 2.Jg7 (B), Dd1 (A). Originálna, aj keď nie úplne harmonická sústava zámeny funkcie (P. Gvozdják, Bratislava). Úsporné a pekné (P. Gažovčiak, Nitra). Zámena funkcie ťahov v mereditke, snáď chýba trochu viac systému (B. Moravčík, Banská Bystrica). Malá šachová pikantnosť (L. Salai, Martin). Spojitosť medzi jednotlivými fázami nie je celistvá (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred