Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(21. 1. 1988)


Problém č. 1774

Nenad Petrović, Juhoslávia

I. cena

Hlas ľudu 1977

Mat 2. ťahom (11+9=20)


Problém č. 1775

Dr. Hans Peter Rehm, NSR

3. čestné uznanie

Hlas ľudu 1969

Mat 9. ťahom (7+5=12)Kontrolná notácia: 1774: bKh2 Dg6 Vd8 Vf4 Sh8 Jb8 Jd4 Pb3 b4 c6 e2 (11), čKd5 Dd7 Sc8 Jd1 Jd6 Pb5 c4 e7 f5 (9) – dvojťažka, 1775: bKe7 Sg8 Pc2 c5 e3 f3 g4 (7), čKe5 Pb4 c6 c7 g5 (5) – deväťťažka.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Č. 1775 budeme hodnotiť piatimi bodmi.


20 rokov Šachového okienka v Hlase ľudu

Predvčerom tomu bolo práve 20 rokov, čo sa v Hlase ľudu objavila šachová rubrika s názvom Šachové okienko. Tú celkom prvú viedol Fr. Szakáll od 6. 4. 1961 ako pokračovanie rubriky v Hlase Nitrianskeho kraja a bolo v nej uverejnených 24 skladieb (2 reprodukcie a 22 originálov od slovenských autorov). Po vyše 7–ročnej prestávke obnovil rubriku RNDr. Ivan Garaj, CSc. a 19. 1. 1968 vyšlo prvé Šachové okienko, ktoré pravidelne každý štvrtok vychádza až dodnes.

Keď sme začali so štatistikou, ešte niekoľko zaujímavých údajov: dnešná jubilejná rubrika má poradové číslo 1031! Vrátane dnešnej rubriky bolo uverejnených 1775 šachových skladieb, z toho 257 reprodukcií a 1518 originálov, z čoho je 414,83 od slovenských autorov, 56 od českých a 1047,16 od zahraničných autorov (asi najviac zo všetkých rubrík v ČSSR po roku 1945).

Našu rubriku preslávili vo svete najmä medzinárodné skladateľské turnaje. Prvý bol vypísaný v roku 1969 (v spolupráci s Východoslovenskými novinami). Od roku 1970 bežia v Hlase ľudu samostatné skladateľské turnaje a tohtoročný turnaj dvojťažiek je už XX. Najviac originálov (80) od zahraničných autorov v jednom turnaji bolo uverejnených v XI. (1979) a v XIX. (1986) a najmenej (7) v VII. (1975). Od slovenských autorov bolo uverejnených najviac originálov (65) v VI. (1974) na slovenskú tému a najmenej (11) v XVIII. (1986). Okrem toho vyšlo v Hlase ľudu 18 koncoročných štvorstranových príloh s definitívnym výsledkom ročného turnaja (tohoročná 19. príloha je v tlači a rozošleme ju do 15. 2. 1988). Veľmi populárne sú aj dlhodobé riešiteľské súťaže. Končí sa 38. a 39. vypíšeme o štyri týždne, 18. februára 1988.

Za roky 1969–1979 bolo zaradených do Albumov FIDE (1968–70, 1971–73, 1974–76 a 1977–79) celkove 14 skladieb (Albumy FIDE za roky 1980-82 a 1983–85 zatiaľ nevyšli).

Do nášho jubilejného Šachového okienka sme zaradili ako reprodukcie dve skladby: č. 1774 bolo zaradené do Albumu FIDE 1977–79 a č. 1775 do knihy známeho, dnes už nežijúceho nemeckého šachového skladateľa Herberta Grasemanna (21. 12. 1917 – 21. 6. 1983): Die Kunst des Mattsetzens, München 1983, 170 strán s podnadpisom: 250 der interessantesten Schachaufgaben aus zwei Jahrhunderten (250 najzaujímavejších šachových skladieb za dve storočia). Tešíme sa na vaše komentáre k obom skladbám, z ktorých najlepšie uverejníme spolu s komentármi rozhodcov.

* Bratislavská riešiteľská súťaž šachových skladieb sa uskutoční v sobotu 23. januára 1988 o 9.30 hod. v Dome kultúry Ružinov.


Vzad << >> Vpred