Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 1. 1988)


Problém č. 1772

Johannes Killgus, NSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+6=11)


Problém č. 1773

Johannes Killgus, NSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+12=18)Kontrolná notácia: 1772: bKh7 Vc7 Vg4 Je5 Ph3 (5), čKh5 Se2 Jb8 Jh8 Pa6 h4 (6) – dvojťažka, 1773: bKe3 Vd8 Se7 Sh7 Je4 Jf8 (6), čKe5 Va3 Vh5 Sb3 Sg7 Pa2 b4 c7 d3 e6 h3 h6 (12) – dvojťažka.

V oboch dnešných originálnych príspevkoch nášho jubilejného XX. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek je spracovaná klasická téma.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1749 (Navon) z 22. 10. 1987. Pozícia A: 1.b5 hr. 2.Je3 mat, 1...K:c5, Ke5, b:c5, e5 2.b4, c4, Jc4, Je4 mat. Pozícia B: 1.b5 hr. 2.Je3 mat, 1...K:c5, Ke5, b:c5, e5 2.Je4, Jc4, c4, b4 mat. Zložitý "superbatériový" mechanizmus dvojnásobnej vzájomnej zámeny matov (L. Salai, Martin). Pomerne málo používaný vyslovene dvojníkový mechanizmus, ale veľmi zaujímavý. Týmto spôsobom bola už spracovaná aj cyklická 4–prvková zámena (P. Gvozdják, Bratislava). Dvojnásobná Z–22–22 pri rovnakom úvodníku za cenu miernych konštrukčných ústupkov, ale i tak slušný výkon (B. Moravčík, Banská Bystrica). Náročná hra štyroch batérií s viacerými nedostatkami, ako sú rovnaké riešenia, ťažkopádna pozícia, dvojpešiak b3, b4 a "zamurovaný" Sa2, ktoré prezrádzajú riešenia. (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie problému č. 1750 (Pankratiev) z 29. 10. 1987. 1.De8 hr. 2.D:e6 mat, 1...Kd5, K:f5, Sd5, V:f5 2.Jc3, Jg3, V:f4, V:d4 mat. Len odtieň toho, čo autor vie (M. Nemček, Vrútky). Symetrické, a preto zaujímavé (P. Gvozdják, Bratislava). "Latka nie je vysoko", ale je na čo sa dívať (L. Salai, Martin). Dobrý úvodník, viacero klasických námetov, ako väzby, blokovania, ale násobnosť dosiahnutá s použitím symetrie (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred