Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(6. 1. 1988)


Problém č. 1770

Mariusz Limbach, Poľsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+8=15)


Problém č. 1771

Viktor Parfiriev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+11=19)Kontrolná notácia: 1770: bKh2 De7 Vd6 Vf2 Se8 Jf6 Ph4 (7), čKf5 Vb2 Vb4 Jc2 Jf4 Pc6 d7 g7 (8) – dvojťažka, 1771: bKh8 Dd8 Ve2 Sb1 Se3 Jc5 Jd5 Pc4 (8), čKe5 Dh2 Va8 Sb8 Sf7 Jg8 Jh6 Pb7 f2 f3 h4 (11) – dvojťažka.

V č. 1770 si okrem riešenia všimnite aj zdanlivé hry 1...Ve4, Vb7, Jd4. Č. 1771 obsahuje okrem riešenia aj tri tematické zvodníky, pričom v dvoch z nich je tematická aj hrozba. Riešenie oboch skladieb, ktorými pokračuje naša dlhodobá riešiteľská súťaž z minulého roku, zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Oba originály sú zároveň aj prvými dvoma skladbami nášho XX. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek vypísaného nižšie.


XX. Medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek – Hlas ľudu 1988

Redakcia krajského denníka Hlas ľudu vypisuje na rok 1988 svoj XX. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek. Téma dvojťažiek môže byť ľubovoľná.

Skladby vyhotovené na diagrame s presným riešením na tej istej strane ako diagram a adresou autora, treba zasielať na horeuvedenú adresu redakcie najneskôr do 30. 11. 1988.

Rozhodcom turnaja je Štefan Sovík z Modry, ktorý udelí 3 ceny (250, 150 a 100 Kčs), 3 čestné uznania a 3 pochvalné zmienky. Všetky ceny budú uhradené formou šachových kníh.

Jeden autor môže mať uverejnené najviac 2 skladby (ďalšie už iba ako spoluautor). V prípade väčšieho počtu skladieb pre tento turnaj budú slabšie skladby autorom vrátené. Vyzývame preto hlavne domácich autorov, aby sa so svojimi príspevkami poponáhľali, aby sme ich skladby pre nedostatok miesta nemuseli presúvať do budúcich ročníkov.

Každý autor dostane výstrižok svojej skladby ako aj definitívny výsledok tohto turnaja, ktorý bude zverejnený koncom roka 1989. Prosíme vás už teraz o propagáciu tohto hodnotného turnaja.


Vzad << >> Vpred