Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(31. 3. 1988)


Problém č. 1794

Georgij Ďačenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+5=14)


Problém č. 1795

Jurij Gorbatenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+5=11)Kontrolná notácia: 1794: bKa1 Dh5 Vc8 Ve1 Sa2 Sf6 Jc4 Je4 Pe3 (9), čKd3 Sc7 Pd4 e2 f7 (5) – dvojťažka, 1795: bKg6 Va8 Sa1 Sf7 Jb8 Jc8 (6), čKh8 De5 Vd5 Pa4 e6 (5) – dvojťažka.

V č. 1794 si v dvoch tematických zvodníkoch všimnite hrozbu, ktorá sa objaví ako mat v zdanlivých hrách 1...Se5, Kc2 a v riešení. V č. 1795 nájdete spracovanú tému polobatérie vo forme troch zvodníkov a riešenia.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1770 (Limbach) z 6. 1. 1988. Zdanlivé hry 1...Ve4, Vb7, Jd4 2.D:e4, De4, De4 mat. Rieši 1.Jd5 hr. 2.S:d7 mat, 1...Ve4, Vb7, Jd4 2.Dg5, V:f4, Je3 mat. "Nenasýtená" zámena matov (L. Salai, Martin). Zámena matov v klasickom prevedení, chýba však väčšia motivačná jednota (B. Moravčík, Banská Bystrica). Opakujúci sa mat Ve4 v zdanlivých hrách je skôr mínusom ako kladom (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1771 (Parfiriev) z 6. 1. 1988. Zvodník 1.Db6? hr. 2.Jd7 (A) mat, 1...Sd6 (a), Se8, Jf6 2.Db2, De6, D:f6 mat, viazne na 1...Dh3! Zvodník 1.Vd2? hr. 2.Sd4 (B) mat, 1...Df4 (b), S:d5 (d) 2.S:f4, V:d5 mat, viazne na 1...Jf5! (c). Zvodník 1.Jf6? hr. 2.Dd4 mat, 1...Sd6 (a), Df4 (b), Jf5 (c) 2.Jfd7, Sd4, Jg4 mat, viazne na 1...Sd5! (d). Rieši 1.Jf4 hr. 2.Dd4 mat, 1...Sd6 (a), Df4 (b), Jf5 (c), Sd5 (d) 2.Jd7 (A), Sd4 (B), Jfd3, Jg6 mat. Pekne pôsobí zložené blokovanie polí (M. Nemček, Vrútky). Zvodníky vždy riešiteľa nepotešia, aj keď sú tematické (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1772 (Killgus) z 14. 1. 1988. 1.Vc5 hr. 2.J~ mat, 1...Sc4, Sd3, Sf3, S:g4, Jc6, Jd7, Jf7, Jg6 2.J:c4, J:d3, J:f3, J:g4, J:c6, J:d7, J:f7, J:g6 mat. Veľmi známy koloskok bieleho jazdca – bielej batérie (L. Salai, Martin). Osem prekážok biely "kôň" hravo zdolá, ale na prvej 1...Sd3+ sa potkne (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred