Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(16. 6. 1988)


Problém č. 1816

Jevgenij Leun, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+14=23)


Problém č. 1817

Cornelis Groeneveld, Holandsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+12=21)Kontrolná notácia: 1816: bKd1 Df7 Ve2 Sb1 Sh8 Jb6 Je5 Pc3 g5 (9), čKe4 Dh3 Va5 Vf2 Sh6 Je1 Jg7 Pc5 d3 e3 f4 g2 g4 h7 (14) – dvojťažka, 1817: bKh3 Df7 Ve4 Sa2 Sh2 Jb1 Jd6 Pe2 e6 (9), čKd5 Vc4 Vc5 Sc8 Jb6 Jb7 Pb5 c6 d4 e3 g6 g7 (12) – dvojťažka.

V č. 1816 si okrem zvodníka a hrozby v riešení všimnite aj zdanlivé hry 1...K:e5, Je6. Č. 1817 obsahuje tri tematické zvodníky.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1790 (Jerochin) z 17. 3. 1988. Zvodník 1.Sh7? tempo, 1...S:e5, V:f5 2.D:c6, S:f5 mat, viazne na 1...Sc3! Zvodník 1.Jc4? tempo, 1...S:e5, V:f5 2.V:e3, D:c6 mat, viazne na 1...f:e5! Rieši 1.K:f6 hr. 2.D:c6 mat, 1...S:e5+, V:f5+, f:e2, Jc3 2.D:e5, D:f5, V:f4, Jd2 mat. Originálne spojenie hrozbových paradoxov s trojfázovou zámenou matov (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1791 (Jerochin) z 17. 3. 1988. Zdanlivé hry 1...g:f5, S:f3 2.D:c6, e:d3 mat. Zvodník 1.Vf6? hr. 2.D:c6 mat, viazne na 1...S:f3! Zvodník 1.Je1? hr. 2.e:d3 mat, viazne na 1...g:f5! Zvodník 1.Kg4? hr. 2.D:c6 mat a 2.e:d3 mat, 1...g:f5+, S:f3+, J:e5+ 2.D:f5, e:f3, V:e5 mat, viazne na 1...Jf2+! Rieši 1.Jd5 hr. 2.Jf6 mat, 1...K:d5, c:d5 2.D:c6, e:d3 mat. Hrozbovo–variantované zámeny, opäť vo veľmi zaujímavej kombinácii (P. Gvozdják, Bratislava). Bohatá hra, Hanneliusova téma vzhľadom na zdanlivé hry, trojfázová zámena hier typu Z–32–44 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Skladba pre analýzu (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Z príležitosti 25. výročia založenia PF UPJŠ vypísala TJ Slávia Univerzita Košice turnaj v skladaní šachových skladieb v dvoch oddeleniach: dvojťažky a trojťažky (rozhodcom je Emil Klemanič z Košíc). V oboch oddeleniach budú udelené 3 knižné ceny, čestné uznania a pochvalné zmienky. Úlohy treba zaslať najneskôr do 1. 11. 1988 na adresu: Ing. Jaroslav Karaba, CSc., Slobody 18, 040 11 Košice.


Vzad << >> Vpred