Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(8. 9. 1988)


 

Problém č. 1840

Dmitrij Kanonik, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+6=12)


Problém č. 1841

Elisej Lebedkin a

Vladimir Ryčkov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+8=15)Kontrolná notácia: 1840: bKb2 De4 Sb4 Jd4 Pa3 d5 (6), čKc4 Vf8 Sa2 Ja7 Jg1 Pf6 (6) – dvojťažka, 1841: bKf1 Db3 Vd1 Sa2 Sf6 Pa6 a7 (7), čKe8 Va8 Vh8 Jd7 Jf7 Pb7 e7 h7 (8) – dvojťažka.

V č. 1840 spracoval známy sovietsky autor klasickú tému. V č. 1841 si všimnite zdanlivé hry 1...0-0-0, 0-0.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1814 (Kondratev) z 9. 6. 1988. Zvodník 1.Da7? tempo, 1...K:e6, K:g6 2.Jd4, Jh4 mat, viazne na 1...h:g6! Rieši 1.Df1 tempo, 1...K:e6, K:g6, J~, h:g6 2.J3g5, J3a5, Ve:f6, Dh3 mat. Z–22–24, ovšem na ťahy kráľa, čo je umocnené zmenou krytia polí f5 a f7 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Nevšedné zámeny matov (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1815 (Kondratev) z 9. 6. 1988. Nejde 1.J5~? Vh7! Zvodník 1.Je7? hr. 2.Dc5 mat, 1...Kc3, Ke3 2.J:b5, Jef5 mat, viazne na 1...e5! Rieši 1.Jc7 hr. 2.Dc5 mat, 1...Kc3, Ke3, e5 2.Jc:b5, Jf5, D:e5 mat. Vtipné zámeny matov bielych jazdcov na rovnakých poliach. Analogická zvodnosť zvýrazňuje obsah (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1816 (Leun) z 16. 6. 1988. Zdanlivé hry 1...K:e5, Je6 2.Dd5, Dh7 mat. Zvodník 1.J:d3? hr. 2.Dd5 mat, 1...Kf3, Je6 2.D:f4, J:e1 mat, viazne na 1...c4! Rieši 1.Jec4 hr. 2.Dd5 mat, 1...Kf3, Je6 2.V:e3, Jd2 mat. Štandardná trojfázová skladba so zámenami matov (L. Salai, Martin). Dobrá zámena typu Z–32–36 s využitím zmeny násobnosti krytia polí (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred