Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(24. 11. 1988)


Problém č. 1862

Stilian Krstev, Bulharsko a

Valerij Kirilov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+6=15)


 

Problém č. 1863

Lev Ulanov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+9=20)Kontrolná notácia: 1862: bKc8 Db8 Vc6 Vf7 Sa1 Sh1 Pb7 d5 e6 (9), čKe5 Vd4 Vd6 Pb5 e3 e7 (6) – dvojťažka, 1863: bKa2 Dc2 Sh4 Sh7 Jb5 Jg2 Pb4 c4 d2 f6 h3 (11), čKe5 Pa3 b6 c5 e6 e7 f7 g6 h5 (9) – dvojťažka.

V č. 1862 si všimnite okrem riešenia aj tematický zvodník. Č. 1863 obsahuje zdanlivé hry 1...c:b4, e:f6, g5, zvodník a riešenie.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1840 (Kanonik) z 8. 9. 1988. 1.a4 hr. 2.J~ mat, 1...K:b4, Ve8, Sb1, Jb5, Jc6, Je2, Jf3, f5 2.Jb3, Je6, Jc2, J:b5, J:c6, J:e2, J:f3, J:f5 mat. Task, ale veľmi známy, v ktorom sa už sotva dá objaviť niečo nového a lepšieho, iba ak možnosť predchodcu (M. Nemček, Vrútky). Starodávny námet – kolosk bieleho jazdca typu "Fleck" (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1841 (Lebedkin a Ryčkov) z 8. 9. 1988. Zdanlivé hry 1...0-0-0, 0-0 2.D:b7, Dg3 mat. Rieši 1.De6 hr. 2.D:e7 mat, 1...0-0-0, 0-0 2.Vc1, Dg4 mat. Pikantné čierne rošády so zámenami matov (L. Salai, Martin). Veľmi vtipná zámena matov (M. Nemček, Vrútky). Vzhľadom na obe rošády originálne, snáď škoda, že v zdanlivej hre po 1...0-0-0 nie je využitá väzba (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1842 (Ďačenko) z 15. 9. 1988. Zdanlivé hry 1...Jd~, Je~, Se~, c7~ 2.Jf4, Jf6, J:c7, J:b6 mat, nevyjdú po 1...Jdc5!, Jec5!, Sc5!, c5! Rieši 1.Sb5 tempo, 1...Jdc5, Jec5, Sc5, c5 2.Jf4, Jf6, J:c7, J:f6 mat. Skladba, ktorá si zaslúži hlbšiu analýzu. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Upozornenie. Pretože redakcia Hlas ľudu sa koncom mesiaca sťahuje na novú adresu uvedenú vyššie, žiadame riešiteľov, aby riešenia už nezasielali na starú adresu.


Vzad << >> Vpred