Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(17. 11. 1988)


Problém č. 1860

Gejza Reiprich, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+10=18)


Problém č. 1861

Ing. Basil D. Lyris, Grécko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+6=15)Kontrolná notácia: 1860: bKh1 Dc7 Vc1 Ve5 Sa2 Jd5 Jg1 Pd2 (8), čKd4 Dh5 Va3 Sh2 Jc2 Jd7 Pd3 e7 f5 h4 (10) – dvojťažka, 1861: bKe8 Da7 Va4 Vc7 Se6 Jd5 Pd4 g2 g4 (9), čKe4 Vd3 Ve2 Jd1 Jf2 Pf4 (6) – dvojťažka.

V oboch dnešných pôvodných skladbách nájdete klasické motívy spojené s niekoľkými pokusmi.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1838 (Močalkin) z 1. 9. 1988. Zvodník 1.Dc1? hr. 2.Sb7 (B) mat, 1...e:d4, S:c4 2.Vc5 (A), D:c4 mat, viazne na 1...Sc2! Zvodník 1.Da1? hr. 2.Vc5 (A) mat, 1...e:d4, S:c4 2.D:d4, Sb7 (B) mat, viazne na 1...b2! Zvodník 1.De1? hr. 2.D:e5 mat, 1...e:d4, S:c4, e4 2.De6, De4, Vf5 mat, viazne na 1...Se2! Zvodník 1.Dh2? hr. 2.D:e5 mat, 1...e:d4 2.Dd6 mat, viazne na 1...S:c4! Rieši 1.Je4 hr. 2.Jf6 mat, 1...S:e4, K:e4 2.Vc5 (A), Sf7 (B) mat. V modernej koncepcii využívanie hrozbových matov zo zvodníkov v tematickom obsahu riešenia (L. Salai, Martin). Solídna dvojťažka vhodne doplnená fázou po 1.De1? Se2! (M. Nemček, Vrútky). Škoda, že v riešení vychádza po 1...S:c4 2.Sb7 mat (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1839 (Močalkin) z 1. 9. 1988. Zdanlivé hry 1...Dc5, Dc6 2.Je4 (A), Sd4 (B) mat. Zvodník 1.Dc8? hr. 2.Je4 (A) mat, 1...Dc6, Ve2, b:a4 2.D:c6, Sd4 (B), D:c4 mat, viazne na 1...Jd5! Rieši 1.Vc8 hr. 2.Sd4 (B) mat, 1...Dc5, Vd2, b:a4, J:e2 2.V:c5, Je4 (A), V:c4, Jd5 mat. Motívami presýtená a riešiteľsky príťažlivá dvojťažka (L. Salai, Martin). Podobný obsah ako v predchádzajúcej skladbe, navyše s témou Istokovicsa – zvodník i úvodník na rovnaké pole (M. Nemček, Vrútky). Komplex zámeny matov a obrán typu Z–32–44 okorenený zámenami funkcie ťahov Sd4 a Je4 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred