Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(10. 11. 1988)


Problém č. 1858

Zoltán Labai, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+1=7)


Problém č. 1859

Valerij Frigin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+7=13)Kontrolná notácia: 1858: bKf3 Dc7 Sb3 Ja3 Pc2 c6 (6), čKc5 (1) – dvojťažka, 1859: bKb3 Da3 Ve6 Sh3 Jc5 Jf3 (6), čKd5 Vc8 Se3 Pb7 c3 f4 g7 (7) – dvojťažka.

V oboch dnešných originálnych príspevkoch si okrem riešenia všimnite aj tematický zvodník.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1836 (Beľčikov) z 25. 8. 1988. Zdanlivé hry 1...J:c5, J2~ 2.Dc3, Dd3 mat. Zvodník 1.Je3? hr. 2.Jf5 mat, 1...f:e3, Vg5, J:c5 2.D:g4, D:f4, Sc3 mat, viazne na 1...g6! Rieši 1.Dc6 hr. 2.Sc3 mat, 1...Ja4(d1), J:c5, Vd5 2.Vc4, D:c5, D:d5 mat. Elegantná pozícia bez bielych pešiakov (M. Nemček, Vrútky). Štandardná trojfázová skladba (L. Salai, Martin). Kombinácia priamej a voľnej zámeny, ale v zvodnostnej fáze nie vo všetkých tematických hrách je potrebný antiduálový efekt k plnohodnotnosti voľnej zámeny (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1837 (Slesarenko) z 25. 8. 1988. Zdanlivé hry 1...Kc5, Ke5 2.Dc3, De3 mat. Zvodník 1.Sg5? hr. 2.De3 mat, 1...Kc5, Ke5 2.Se3, Dd5 mat, viazne na 1...Jd3! Rieši 1.Jd5 hr. 2.Dc3 mat a 2.De3 mat, 1...Kc5, Ke5 2.Sb6, Sf6 mat. Z–32–26 po ťahoch kráľa s Rudenkovou témou. Zvodník 1.Sg5? riešiteľ ľahko nenájde (M. Nemček, Vrútky). Čistý Zagorujko, ovšem pridané hrozbové motívy si pýtajú ďalšiu zvodnostnú fázu s hrozbou 2.Dc3 mat (B. Moravčík, Banská Bystrica). Trojfázová zámena dvoch matov na ústupy čierneho kráľa (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Poradie ďalších riešiteľov: 116b: Fr. Bauer, 115b: Ing. S. Nagy, M. Nemček a L. Salai, 114b: I. Bandžuch a V. Moravčík, 113b: Ing. M. Fiala a P. Filippi, 112b: MUDr. J. Földesi, B. Moravčík, M. Revay, Ing. S. Tallová a MUDr. M. Trubač, 111b: Ing. L. Krump a J. Slabý, 110b: S. Mikuš, 108b: Ing. L. Brachtl, 107b: Z. Cakl a K. Henc, 104b: J. Nízky, 102b: E. Gajdoš, 101b: M. Svrček, 100b: J. Krošlák, 95b: J. Kulik, 93b: J. Tomanička, 91b: K. Suchár, 89b: M. Méri a P. Szigeti, 88b: S. Brnák, 85b: Š. Packa, 82b: Z. Kováč, 81b: Ing. E. Grmanová, 77b: Ing. Ľ. Vrtík, 74b: J. Buzáš, 67b: P. Gvozdják, 54b: M. Borik, 42b: V. Jaroš, 40b: P. Durst a M. Kašner, 38b: Ľ. Gocník, 36b: O. Hons, 25b: M. Košičár, 24b: J. Soldán, 22b: P. Gažovčiak, atď. Námietky proti tomuto výsledku zašlite najneskôr do 5 dní.


Vzad << >> Vpred