Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(3. 11. 1988)


Problém č. 1856

David Shire, Veľká Británia

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+10=17)


Problém č. 1857

Alexandr Caplin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+6=12)Kontrolná notácia: 1856: bKh7 Dd2 Vb6 Jc5 Jg8 Pe4 f3 (7), čKe5 Da1 Vd8 Sf1 Sh2 Jb5 Je2 Pd7 g7 h3 (10) – dvojťažka, 1857: bKg7 Dh1 Sc7 Sf7 Pe6 h6 (6), čKg5 Sh4 Pb2 c5 f5 g4 (6) – dvojťažka.

Riešenie oboch skladieb zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže

V súťaži konkurovali problémy č. 1784–1833. Maximálne bolo možné získať 119 bodov, z toho za nekorektnosti 3 (2 za vedľajšie riešenie v č. 1813 a 1 za ilegálnu pozíciu v č. 1825). Poradie riešiteľov je nasledujúce: I.–II. cena ex aequo 119 bodov: Vladimír Karaka, Prievidza (žrebom vyhráva Album FIDE 1968–70) a Soňa Vidiečanová, Banská Bystrica (Ungarische Schach–Problem–Anthologie), III.–IV. cena ex aequo 118 bodov: František Jóny, Kežmarok (Leonid Kubbeľ) a Ing. Milan Polovka, Spišská Nová Ves (Sila pešky), V. cena 117 bodov: Ing. Peter Cinko, Partizánske (Mastera šachmatnoj kompozícii), VI.–X. cena ex aequo 116 bodov: Ing. Alfréd Baroška, Kalná nad Hronom (Zamečateľnyje etjudy), Ing. Stanislav Šuhajda, Bánovce nad Bebravou (Šachmatnaja kompozícia v Belorussi), Ing. Jozef Holubec, Košice (Grossmejster šachmatnoj kompozicii), Jozef Majerčák, Kežmarok (Slovar šachmatnoj kompozícii) a Ján Luky, Ondrejovce (Korolevy šachmatnoj kompozícii).

Z riešiteľov, ktorí získali aspoň 30 bodov, vyhrávajú hodnotné knižné ceny nasledujúci riešitelia: Fr. Bauer (Banská Bystrica), M. Borik (Bánovce nad Bebravou), Peter Durst (Levoča), K. Henc (Brno), J. Krošlák (Púchov), M. Kašner (Levoča), J. Kulik (Bratislava), Š. Packa (Sládečkovce), Z. Kováč (Komárno) a Ing. L. Vrtík (Sereď).

* Výhercom čo najsrdečnejšie blahoželáme a ostatným riešiteľom želáme veľa úspechov v našej terajšej dlhodobej riešiteľskej súťaži.

* Poradie riešiteľov na ďalších miestach uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad << >> Vpred