Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(12. 1. 1989)


Problém č. 1876

Ing. J. Petlák, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+1=6)


Problém č. 1877

Alexandr Pankratiev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+11=22)Kontrolná notácia: 1876: bKf4 Da5 Sf5 Jc5 Pe5 (5), čKd5 (1) – dvojťažka, 1877: bKb8 Db7 Ve8 Vf3 Sc3 Sc8 Jd8 Jh7 Pc4 e2 e5 (11), čKe4 Va6 Vb1 Sg8 Jb3 Jh3 Pa7 d5 e3 g5 g6 (11) – dvojťažka.

V miniatúrke č. 1876 od znojemského autora zaujme pekný úvodník. V č. 1877 si okrem riešenia a dvoch tematických zvodníkov s dvojitou tematickou hrozbou všimnite aj zdanlivé hry 1...Ve6, Se6. Obe skladby sú zároveň ďalšími dvoma originálmi nášho XXI. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek – Hlas ľudu 1989 vypísaného v minulej rubrike.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1855 (Šaňšin) z 27. 10. 1988. Zvodník 1.Jc7? hr. 2.Sb5 mat, viazne na 1...d:c3! Zvodník 1.Jab6? hr. 2.Sb5 mat, 1...d:c3 2.J:a7 mat, viazne na 1...a6! Zvodník 1.Sa3? hr. 2.J:a7 mat, viazne na 1...d:c3! Rieši 1.Sb4 hr. 2.J:a7 mat, 1...d:c3, De7 2.Sb5, Je7 mat. Pestré novostrategické motívy (M. Nemček, Vrútky). Všetko za čierneho zaobstaráva neúnavný Pd4, ale čo ostatní, tí nehrajú? (B. Moravčík, Banská Bystrica). Jemná determinácia prvého ťahu bieleho (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1856 (Shire) z 3. 11. 1988. Rieši 1.Vg6 hr. 2.Vg5 mat, 1...Jed4, Jbd4, Dd4, d5, Vf8(g8), Sf4, Jg3 2.D:h2, Jd3, Dg5, Ve6, J:d7, Dd5, f4 mat. Ekonomická klasická dvojťažka so štyrmi blokovaniami poľa a štyrmi prerušeniami pôsobnosti bielej dámy (M. Nemček, Vrútky). Staroanglický štýl s prvkami antiduálu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Antiduálové obranné motívy na poli "d4" (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1857 (Caplin) z 3. 11. 1988. Pokusy 1.Da8?, Df1?, Dh2?, Sg3? viaznu postupne na 1...g3!, Sf2!, g3!, S:g3! Rieši 1.Dd1 hr. 2.Dd8 mat, 1...f4, g3, Se1 2.Dd5, Dh5, Dd8 mat. Tréning v modernom rytme (L. Salai, Martin). Dvojťažkové nedochôdča (M. Nemček, Vrútky). Pár pokusov, ale inak pusté (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred