Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(16. 3. 1989)


Problém č. 1894

Sergej Tkačenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+7=18)


Problém č. 1895

Sergej Tkačenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+7=17)Kontrolná notácia: 1894: bKd8 Dc7 Vd1 Vd6 Sd7 Sh4 Pc3 c6 d5 f3 f6 (11), čKe5 Dg5 Ve3 Sd3 Pf4 g4 g6 (7) – dvojťažka, 1895: bKd1 Dg4 Va5 Vf5 Jc5 Je5 Pc6 e2 e6 f6 (10), čKd6 Dd7 Jc2 Jd8 Pc7 e3 h6 (7) – dvojťažka.

V č. 1894 zaujme klasický motív. V č. 1895 si zase okrem riešenia nezabudnite všimnúť aj tri tematické zvodníky.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1875 (Slesarenko) z 5. 1. 1989. Zvodník 1.Ja6? hr. 2.Sc3 (A) mat, 1...d:e4 2.Jf5 (B) mat, viazne na 1...D:b2! Zvodník 1.Da6? hr. 2.Jf5 (B) mat, 1...d:e4 2.Je6 (C) mat, viazne na 1...S:c5! Rieši 1.Df5 hr. 2.Je6 (C) mat, 1...d:e4 2.Sc3 (A) mat. Autor hneď v úvode súťaže postavil latku kvality veľmi vysoko (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1876 (Petlák) z 12. 1. 1989. 1.Ke3 tempo, 1...K:e5, Kc6, Kc4 2.Je4, Se4, Se6 mat. Chýbajú modelové maty (M. Nemček, Vrútky). Etuda s rizikom predchodcovstva (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1877 (Pankratiev) z 12. 1. 1989. Zdanlivé hry 1...Ve6, Se6 2.D:d5, Sf6 mat. Zvodník 1.Ve6? hr. 2.D:d5 mat a 2.Jf6 mat, viazne na 1...Jd4! Rieši 1.Je6 hr. 2.D:d5 mat a 2.Jf6 mat, 1...V:e6, S:e6, Jf4, Jd4 2.D:d5, Jf6, Je:g5, Jc5 mat. Prehliadka viacerých tém (obojstranný Grimshaw, Nowotny, Istokovicz, biele kombinácie) na tematickom poli e6 (M. Nemček, Vrútky). Fokálne pole e6, okolo ktorého sa odohráva rôznorodá hra škodlivých motívov na oboch stranách, biely i čierny sa zo súperov stávajú spoluhráči pri tvorbe skladby (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred