Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(9. 3. 1989)


Problém č. 1892

Emil Mächler, Švajčiarsko

Originál pre Hlas ľudu









Mat 2. ťahom (8+4=12)


Problém č. 1893

Emil Mächler, Švajčiarsko

Originál pre Hlas ľudu









Mat 2. ťahom (10+9=19)



Kontrolná notácia: 1892: bKb5 De8 Ve4 Sh1 Jd4 Jf2 Pe6 h6 (8), čKd5 Ve5 Pb7 d6 (4) – dvojťažka, 1893: bKc4 De5 Vb5 Vf4 Sd2 Sd7 Jc5 Jc8 Pf6 h5 (10), čKg5 Df5 Vb6 Sh4 Pd3 d4 g6 h6 h7 (9) – dvojťažka.

Zakiaľ v č. 1892 nájdete spracovanú klasickú tému, v č. 1893 si nezabudnite všimnúť aj tematický zvodník.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1873 (Šumný) z 29. 12. 1988. Zvodník 1.c4? hr. 2.V:d5 mat, 1...c5 (A), Vc3 (B) 2.Dd6, Df6 mat, viazne na 1...Sg4! Zvodník 1.Kc8? hr. 2.D:c7 mat, 1...c5 (B), Vc3 (C) 2.Dd6, Df6 mat, viazne na 1...V:f7! Rieši 1.J:e6 hr. 2.S:d4 mat, 1...c5 (C), Ve3 (A) 2.Dd6, Df6 mat, kde A je obranný motív zaclonenia, B – rozviazanie a C – priame krytie hrozbového poľa. Pekná retrospektíva do oblasti slovenskej témy, v poslednej dobe dosť zanedbávanej, strach pred plagiátmi je asi dosť silný (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1874 (Kanonik) z 5. 1. 1989. 1.f4 tempo, 1...Vb3+, Vc2+, V:e3, J5~, J6~, c4, g3, g5 2.J:b3, J:c2, Dc4, De4, De5, Db6, Jf3, Jf5 mat. Chýba motivačná pestrosť (B. Moravčík, Banská Bystrica). Tuctová dvojťažka (M. Nemček, Vrútky). Klasická núdzovka s dobre využitým materiálom (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Autor problému č. 1867 (Gvozdják) z 8. 12. 1988 v spoluautorstve s Ing. Ľ. Lačným upravujú túto skladbu nasledovne: bKa2 Db1 Vc6 Vh4 Sa7 Sc2 Jc4 Jd4 Pb2 f5 (10), čKb4 De7 Pa4 a5 b5 d7 g3 (7) – mat 2. ťahom. Zvodník 1.Jd6 (A)? hr. 2.Sc5 (B) mat, 1...De6+, D:d6 2.J:e6 (C), De1 (D) mat, viazne na 1...De5! Rieši 1.Je6 (C) hr. 2.De1 (D) mat, 1...D:e6, Dd6 2.Sc5 (B), J:d6 (A). Prosíme vás o preskúmanie korektnosti tejto skladby mimo rámec našej dlhodobej riešiteľskej súťaže.


Vzad << >> Vpred