Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(8. 12. 1988)


Problém č. 1866

Valerij Krivenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+8=15)

A. Diagram B. Pozri text!


Problém č. 1867

Peter Gvozdják, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+4=11)

 Kontrolná notácia: 1866: bKh7 Dg7 Ve1 Se5 Jb4 Jh4 Pd4 (7), čKe4 Va5 Se2 Je3 Pe6 f3 f7 h5 (8) – dvojťažka (pozícia A), ako aj čSe3 a čJe2 – t. j. vzájomne vymeniť čierneho strelca a jazdca (pozícia B), 1867: bKf1 Dh2 Vd8 Vf2 Sb2 Jd3 Jd4 (7), čKd1 Da5 Pa4 a6 (4) – dvojťažka.

V č. 1866 si všimnite v oboch nezvyklých dvojníkoch hrozbu, ktorá sa objaví ako mat v jednej z dvoch fáz (každú pozíciu hodnotíme dvoma bodmi). V originálnom č. 1867 nájdete vo forme zvodníka a riešenia spracovaný cyklus 1. ťahu hrozby a dvoch matov.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1845 (Backe) z 22. 9. 1988. Pozícia A: 1.Dg3 hr. 2.Jg6 mat, 1...Va6, g5 2.Db8, D:c3 mat. Pozícia B: 1.Dg4 hr. 2.Jg6 mat, 1...Va6, g5 2.Dc8, D:d4 mat. Pozícia C: 1.Dg5 hr. 2.Jg6 mat, 1...Va6, g5 2.Dd8, D:e5 mat. Pozícia D: 1.Df5 hr. 2.Jg6 mat, 1...Va6, g5 2.Dc8, D:e5 mat. Pozícia E: 1.De4 hr. 2.Jg6 mat, 1...Va6, g5 2.De8, D:d4 mat. Pozícia F: 1.Jd3 hr. 2.Jg6 mat, 1...Va6, g5 2.Dd8, D:c3 mat. Pozícia G: 1.Dc2 hr. 2.Jg6 mat, 1...Va6, g5 2.Dc8, D:b2 mat. Formálny ohňostroj sedemfázovej zámeny dvoch matov s loydovským motívom napádania čierneho strelca (M. Nemček, Vrútky). "Vyžmýkaná" dvojníkova pozícia so zámenou dvoch matov (L. Salai, Martin). Zámena typu Z–72–28 s opakovaním niektorých matov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 14 bodov.

Riešenie problému č. 1846 (Savournin) z 29. 9. 1988. Zdanlivé hry 1...Jf5, Jcg(e4), Sd6 2.Ve6, f4, Sf6 mat. Rieši 1.Jf6 hr. 2.D:b8 mat, 1...Jf5, Jcg(e4), Sd6, Jb5, J:d5 2.Jd7, Jg4, f4, D:g3, D:d5 mat. K úplnosti chýba len lepší úvodník a zložené blokovanie po 1...Sd6 v riešení (M. Nemček, Vrútky). Zámena troch matov s výborným úvodníkom a dobrou motiváciou stvárnenia matovej siete (L. Salai, Martin). Zámena troch hier typu Z–23–35 s pridanými novými matmi a dobrým úvodníkom, ale módne pred 20-40 rokmi (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred