Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(1. 12. 1988)


Problém č. 1864

Gejza Reiprich, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+9=19)


Problém č. 1865

Dr. Gejza Kálniczky, ČSSR

Oesterreichische Lesehalle, 1884

Mat 4. ťahom (5+4=9)Kontrolná notácia: 1864: bKa7 Dh6 Vc5 Vh5 Sa2 Sg7 Jd5 Je5 Pf2 f3 (10), čKd4 Da1 Ve1 Sc2 Jb3 Jf7 Pa5 d2 d7 (9) – dvojťažka, 1865: bKb5 Dh4 Sd4 Je5 Pg2 (5), čKd5 Sb8 Pe6 f6 (4) – štvorťažka.

V klasickom č. 1864 si všimnite využitie škodlivého motívu blokovania poľa. 21. 11. 1988 uplynulo už 50 rokov od smrti popredného slovenského šachového skladateľa, dlho žijúceho v Košiciach, Dr. Gejzu Kálniczkeho (7. 4. 1862 – 21. 11. 1938). Uverejnil niekoľko desiatok trojťažiek s modelovými matmi. Dnešná štvorťažka (budeme ju hodnotiť 4 bodmi) patrí k prvotinám a je takmer neznáma.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1843 (Lobusov) z 15. 9. 1988. Zdanlivé hry 1...S:c5 (a), c:b6 (b) 2.Df4 (A), Dd2 (B) mat. Zvodník 1.Sd3? hr. 2.Df4 (A) mat, viazne na 1...c:b6! (b). Zvodník 1.Jba4? hr. 2.Dd2 (B) mat, viazne na 1...S:c5! (a). Rieši 1.Sg2 hr. 2.Dg1 mat, 1...S:c5 (a), c:b6 (b) 2.Dd2 (B), Df4 (A) mat. Symetrická vzájomná zámena dvoch matov v sprievode moderny z pokusových fáz (L. Salai, Martin). Hannelius, Dombrovskis i recipročná zámena matov – jeden z ideálov paradoxálnych tém (B. Moravčík, Banská Bystrica). Nenápadný úvodník vedie k recipročnej zámene doplnenej o dve fázy s hrozbovými paradoxmi. Vážny kandidát na popredné umiestnenie v turnaji dvojťažiek – Hlas ľudu 1988 (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1844 (Čobanian) z 22. 9. 1988. Pokusy 1.Db2?, Dc3?, Df6?, Dg7?, Dh8? viaznu postupne na 1...Sb3!, Sc4!, Se6!, Sf7!, Sg8! Rieši 1.Dd4 hr. 2.Dd6 mat a 2.e5 mat, 1...Sd5, Jf3, J:g4 2.e:d5, e3, Jh3 mat Starostlivý výber prvého ťahu s analogickými účinnými obranami (L. Salai, Martin). Vadí dvojitá hrozba a to, že vyvrátenia pokusov nie sú v riešení obranami (B. Moravčík, Banská Bystrica). Súboj ctibažnej bielej dámy a udatného čierneho strelca rozhodne napokon obyčajný sedliak (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred