Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(15. 9. 1988)


Problém č. 1842

Georgij Ďačenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+6=14)


Problém č. 1843

Andrej Lobusov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+7=17)Kontrolná notácia: 1842: bKe7 Vc4 Ve6 Sa6 Ja8 Jh5 Pa4 d6 (8), čKd5 Sb6 Jd3 Je4 Pa5 c7 (6) – dvojťažka, 1843: bKb2 Dc1 Vc8 Sf1 Sf6 Jb6 Jc5 Pb5 d5 e6 (10), čKd4 Ve5 Vh7 Sf8 Pb4 c7 h6 (7) – dvojťažka.

V č. 1842 si všimnite zdanlivé hry 1...Jd~, Je~, S~, Pc7~. Aj č. 1843 obsahuje zdanlivé hry 1...S:c5, c:b6, hrozbu v dvoch tematických zvodníkoch a "ďalšie" zaujímavosti.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1817 (Groeneveld) z 16. 6. 1988. Zvodník 1.V:e3? hr. 2.Df3 mat, 1...S:e6+, J:d6, d3 2.D:e6, Ve5, Vd3 mat, viazne na 1...d:e3! Zvodník 1.Vg4? hr. 2.Vg5 mat, 1...S:e6, d3, Jd7 2.Df3, Jc3, e:d7(e7) mat, viazne na 1...Jd6! Zvodník 1.Je8? hr. 2.Ve5 mat, 1...S:e6+, d3, K:e4 2.D:e6, Jc3, Df3 mat, viazne na 1...Jd7! Rieši 1.Df3 hr. 2.V:e3 mat, 1...S:e6+, J:d6, d3 2.Vg4, Ve5, Jc3 mat. Moderné inovačné prvky v nevľúdnej konštrukcii (L. Salai, Martin). Zámeny funkcií ťahov, ale celkove nevýrazné (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1818 (Ulanov) z 23. 6. 1988. Zvodník 1.c7? hr. 2.Jc3 mat, viazne na 1...Je4! Zvodník 1.Ve6? hr. 2.Jc7 mat, 1...Je6 2.Jc3 mat, viazne na 1...Ja6! Rieši 1.Ve4 hr. 2.D:c4 mat, 1...Jd3, Je4 2.Jc3, Jc7 mat. Koketovanie s hrozbovými matmi (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1819 (Kisis) z 23. 6. 1988. Zvodník 1.Dd7? hr. 2.Je6 mat, 1...Jg3 2.Jc7 mat, viazne na 1...c:b5! Zvodník 1.Dd6? hr. 2.Je6 mat, 1...Jg3 2.J:e7 mat, viazne na 1...Dc8! Zvodník 1.Jc7? hr. 2.Jb3 mat, 1...Jg3 2.Dd7 mat, viazne na 1...Da4! Rieši 1.J:e7 hr. 2.Jb3 mat, 1...Jg3, Je3, Jd3+, Da4 2.Jb3, Dd6, f:e3, V:d3, J:c6 mat. Neúplný predĺžený útok v malej inovácií (L. Salai, Martin). Kaskáda zámen funkcií ťahov, pri ktorej všetky estetické konvencie ani nemožno dodržať (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred