Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 9. 1988)


Problém č. 1844

Šamir Čobanian, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+5=13)

 

 

 

 


Problém č. 1845

Espen Backe, Nórsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+8=14)

A. Diagram B. Sc3–d4

C. Sd4–e5 D. Miesto čVa2 čSa2

E. Se5–d4 F. Sd4–c3

G. Sc3–b2Kontrolná notácia: 1844: bKa7 Da1 Jf2 Jf5 Pd3 e2 e4 g4 (8), čKf4 Sa2 Jh2 Pg5 h7 (5) – dvojťažka, 1845: bKb5 Dg6 Vh5 Sf7 Jh4 Ph7 (6), čKh8 Va2 Va8 Sc3 Pa5 b3 b7 g7 (8) – dvojťažka (pozícia A), ako aj v A čSc3 na d4 (pozícia B), v B čSd4 na e5 (pozícia C), v C miesto čVa2 čSa2 (pozícia D), v D čSe5 na d4 (pozícia E), v E čSd4 na c3 (pozícia F) a v F čSc3 na b2 (pozícia G).

V č. 1844 nájdete spracovanú tému pokusov. Každý dvojník č. 1845 hodnotíme dvoma bodmi (maximálne možno získať 14 bodov).

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1820 (Bušík) z 30. 6. 1988. Zvodník 1.Vg4? hr. 2.S:e7 mat a 2.Vg8 mat, 1...Dg1, D:e6 2.S:e7, Vg8 mat, viazne na 1...Db1+! Zvodník 1.Vg6? hr. 2.Vg8 mat, 1...Dg1, e6(e5) 2.V:b8, V:b6 mat, viazne na 1...D:g6+! Rieši 1.Vf6 hr. 2.Jg6 mat, 1...D:f6, e:f6 2.V:b8, V:b6 mat. Ohlásené zvodnosti sú skôr pokusmi (B. Moravčík, Banská Bystrica). Drsná maličkosť s dobrým úvodníkom (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1821 (Chramcevič a Cyrulik) z 30. 6. 1988. Zvodník 1.Sc3? (A) hr. 2.b4 (B) mat, 1...Vc6 2.Vf1 (C) mat, viazne na 1...Sb4! Rieši 1.b4 (B) hr. 2.Vf1 (C) mat, 1...a:b3 e.p. 2.Sc3 (A) mat. Zaujímavý cyklus bielych ťahov a ich funkcií, škoda, že v jednotlivých fázach sú iné tematické obrany (L. Salai, Martin). Ukážka, že i vrcholné témy je možno spracovať jemne a esteticky čisto (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred