Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(29. 9. 1988)


Problém č. 1846

Jacques Savournin, Francúzsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+7=17)


Problém č. 1847

Jacques Savournin, Francúzsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+9=19)Kontrolná notácia: 1846: bKa8 Db3 Vg6 Vh4 Sc8 Sd8 Jh3 Jh7 Pd5 f2 (10), čKe5 Vh2 Sb8 Jc3 Jg3 Pa7 d4 (7) – dvojťažka, 1847: bKh1 Dg2 Vb7 Vf3 Sa8 Sb6 Jd3 Jf7 Pd7 f5 (10), čKe4 Va4 Sc6 Sh4 Jc1 Pa6 b4 b5 h5 (9) – dvojťažka.

V č. 1846 si všimnite zdanlivé hry 1...Jf5, Jc(g)e4, Sd6. V č. 1847 nájdete spracovanú trojfázovú zámenu dvoch matov typu Z–32–25 vo forme zdanlivých hier 1...Kd5, Sd5, zvodníka a riešenia. Ktorá skladba sa Vám viac páčila?

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1822 (Caplin) z 7. 7. 1988. Pokusy 1.Va5?, Vc2? Vh2? viaznu postupne na 1...e2!, c3!, e2! Rieši 1.Va3 hr. 2.Sc3 mat, 1...c3, e2 2.Va4, Sf2 mat. Pokusy bez hlbšieho obsahu (L. Salai, Martin). Dovolenková miniatúrka s pokusmi bez vyšších ambícii (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1823 (Kapros) z 7. 7. 1988. Zvodník 1.Ja4? hr. 2.J:c3 mat, 1...Vb3, Vc8 2.De1, Dh7 mat, viazne na 1...d4! Rieši 1.J:d5 hr. 2.J:c3 mat, 1...Vb3, Vc8, K:d5 2.Jh4, Je1, Je3 mat. Zámena dvoch matov v staršom štýle (L. Salai, Martin). "Historický" obsah od pre nás exotickej národnosti autora (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1824 (Dragoescu) z 14. 7. 1988. Zdanlivé hry 1...V3:d4, J:d4 2.Dc3, Vc5 mat. Rieši 1.Jc3 hr. 2.Sb5 mat, 1...V3:d4, J:d4, V:c3, Jc5+, Vb8, V8:d4 2.Df1, Da2, D:c3, V:c5, Sd5, Sd5 mat. Dobre motivované tematické obrany a zámena dvoch matov (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred