Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(15. 12. 1988)


 

Problém č. 1868

Anatolij Vasilenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+10=18)


Problém č. 1869

Ján Skubák a

Ľ. Bojda, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+9=17)Kontrolná notácia: 1868: bKb1 Dg7 Vc3 Vd6 Sd2 Sh1 Jd8 Jg4 (8), čKd4 Dc8 Vh5 Se6 Jd5 Je5 Pa7 b6 d3 h3 (10) – dvojťažka, 1869: bKe1 Dd8 Je6 Jg5 Pd4 d5 f3 h3 (8), čKf5 Jc3 Pb6 e2 e7 f4 f6 g6 h4 (9) – dvojťažka.

V č. 1868 si okrem tematického riešenia všimnite aj antiduál v hrozbe a variantoch riešenia. Dvojica mladých topoľčianskych autorov v č. 1869 spracovala trojfázovú zámenu dvoch matov (Z–32–26) vo forme zdanlivých hier 1...f:g5, J:d5, tematického zvodníka a riešenia.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1847 (Savournin) z 29. 9. 1988. Zdanlivé hry 1...Kd5, Sd5 2.Vf4, Jd6 mat. Zvodník 1.Dg6? hr. 2.D:c6 mat, 1...Kd5, Sd5 2.De6, Ve3 mat, viazne na 1...Sf6! Rieši 1.Dc2 hr. 2.D:c6 mat, 1...Kd5, Sd5 2.Jf4, Vf4 mat. Trojfázová skladba v neekonomickej konštrukcii (L. Salai, Martin). Zagorujko s voľným poľom, ale vadí veľmi málo využitý bSa8 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Úloha č. 1847 se mi líbí více, neboť je obsahově bohatší (Ing. M. Fiala, Kladno). Klasická trojfázová zámena dvoch matov s návratom úvodníkovej figúry. Ako riešiteľ by som dal prednosť skladbe č. 1846 kvôli umeleckému spracovaniu, ako skladateľ zase č. 1847 pre jej technickú stránku, lebo trojfázová zámena má pred dvojfázovou prioritu (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1848 (Kubbeľ) z 6. 10. 1988. 1.Vh3 hr. 2.Dd4 c4 3.f4 mat, 2...J~ 2.Dh4 mat, 1...c5 2.Vh4! J~ 3.Dd8 mat, 1...Jf6 3.Dh6 mat, 1...Kf4 2.Dd4+ Kg5 3.f4 mat, 1...Jh6 2.Dd4 Jg4 3.f4 mat. Duály v niektorých variantoch sú netematické, lebo maty nie sú modelové a preto ich ani nebodujeme. Dominantný hrozbový variant s tichou hrozbou a tromi modelovými matmi (B. Moravčík, Banská Bystrica). Klasické predĺžené obrany čierneho jazdca (L. Salai, Martin). Tri návraty figúr a modelový mat 3.f4 mat so zloženým blokovaním (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred