Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 12. 1988)


Problém č. 1870

Jevgenij Gavrilov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+3=13)


Problém č. 1871

Jevgenij Gavrilov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+10=22)Kontrolná notácia: 1870: bKa4 Dc4 Vf1 Vf3 Sc3 Sd5 Jd2 Pc6 d3 d4 (10), čKe2 Pd6 e3 (3) – dvojťažka, 1871: bKa2 Df8 Vd8 Vh5 Sb3 Jb5 Jh3 Pc3 d4 f2 f4 f5 (12), čKe4 Sa7 Jb8 Jc4 Pb4 b6 d3 e5 e6 f3 (10) – dvojťažka.

V č. 1870 si všimnite okrem riešenia aj dva tematické zvodníky. V č. 1871 nájdete spracovanú zámenu 5 matov vo forme zvodníka riešenia.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1849 (Kubbeľ) z 6. 10. 1988. Nejde 1.Kb7? hr. 2.Dd4 mat, pre 1...Sf6! Preto 1.Jg3 hr. 2.Db5+ K:d6 3.J3d5 mat, 1...S:g3 2.Kb7! Se5 3.e4 mat, 2...~ 3.Dd4 mat. Symbióza českej a nemeckej školy (B. Moravčík, Banská Bystrica). Obe skladby (č. 1848 a 1849) sú veľmi pekné (J. Bakalár, Žilina). Logická trojťažka s odlákaním čierneho strelca z f6 naplňuje rímsku ideu. Navyše v nej možno nájsť 3 modelové maty (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 1850 (Mc William) z 13. 10. 1988. 1.Vb7 tempo, 1...J~ 2.Vb3 mat (alebo 2.Vf7 mat), 1...Je3, Jf4 2.Jc:e5, Jg:e5 mat. Neočakávané prerušenie diagonály v klasickej núdzovke (L. Salai, Martin). Staroanglická škola, pôsobí to však exoticky – čierni jazdci sa "márne pechoria" (B. Moravčík, Banská Bystrica). Skladba verná zásadám anglickej dvojťažkovej školy – tempo, hojnosť variantov a absolútna bezduálovosť (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1851 (Iuncu) z 13. 10. 1988. Zvodník 1.Db5? tempo, 1...Kd6, Kd4 2.Dd7, Dd3 mat, viazne na 1...e4! Rieši 1.Je4 tempo, 1...K:e4, Kc7, Kc4, c4 2.D:e5, Db7, Se6, Sb7 mat. Vzhľadom na malý materiál sympatická zámena hier (B. Moravčík, Banská Bystrica). Jednoduchá voľná zámena matov na ťahy kráľa (M. Nemček, Vrútky). Len klasický obsah, zvodník je nevýrazný, úvodník výborný (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred