Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(29. 12. 1988)


Problém č. 1872

N. Nabatčikov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+2=7)


Problém č. 1873

Ing. Milan Šumný, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+8=18)Kontrolná notácia: 1872: bKh5 Da8 Vh2 Jd3 Jf5 (5), čKe4 Pd5 (2) – dvojťažka, 1873: bKd7 De7 Vb5 Vh4 Sa1 Sh7 Je4 Jg7 Pc2 f7 (10), čKe5 Vd4 Vf3 Sh3 Jd5 Pb6 c7 e6 (8) – dvojťažka.

V miniatúrnom č. 1872 nájdete spracovanú zámenu troch matov na ťahy kráľa vo forme zdanlivých hier a riešenia. Autor č. 1873 sa vracia k svojej obľúbenej téme z oblasti slovenskej školy (OM–32–23) spracovanej vo forme dvoch zvodníkov a riešenia. Obe skladby sú súčasne poslednými dvoma príspevkami do nášho XX. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek – Hlas ľudu 1988. XXI. medzinárodný skladateľský turnaj – Hlas ľudu 1989 bude vypísaný v nasledujúcej rubrike.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1852 (Keres) z 20. 10. 1988. 1.Vd7 tempo, 1...Jc7, Jb6 2.Vd6, Vc5 mat. Miniatúrka "šachového princa" – núdzovka s blokovaním polí b6 a c7 (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1853 (Galickij) z 20. 10. 1988. 1.Jf5 tempo, 1...Kg4 2.Kf6 Kf4 3.V:h4 mat, 1...h3 2.Vg8+ Kh5 3.g4 mat, 1...Kg6 2.Kf4 Kf6 3.Vh6 mat. Symetrické echá (L. Salai, Martin). Česká škola ruského klasika, skôr možno však hovoriť o symetrii, než o echu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Vynikajúca miniatúrka s troma modelovými matmi, z toho dvoma echovými (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 1854 (Močalkin a Šaňšin) z 27. 10. 1988. Zvodník 1.De2? hr. 2.Sb4 (A) mat, 1...J:c4 2.D:c4 mat, viazne na 1...Vb1! Zvodník 1.J:e7? (B) hr. 2.Sb6 mat, 1...Vb1 2.S:d7 (C) mat, viazne na 1...J:c4! Rieši 1.S:d7 hr. 2.Sb6 mat, 1...J:c4, Vb1 2.Sb4 (A), J:e7 (B) mat. Zámeny funkcie bielych ťahov v ľahkej konštrukcii (M. Nemček, Vrútky). Viacfázová skladba so značným rozptylom obsahu (L. Salai, Martin). Polobatéria nepochybne poskytuje veľké možnosti pri realizácii tém so zámenou funkcií ťahov, otázna je však ich rovnocennosť oproti iným mechanizmom (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred