Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(20. 10. 1988)


Problém č. 1852

Paul Keres, ZSSR

Wiener Schachzeitung 1933

Mat 2. ťahom (5+2=7)


Problém č. 1853

Alexandr Galickij, ZSSR

Šachmatnyj žurnal 1897

Mat 3. ťahom (5+2=7)Kontrolná notácia: 1852: bKe7 Vb5 Vb7 Pb4 c4 (5), čKc6 Ja8 (2) – dvojťažka, 1853: bKe5 Vh8 Je7 Pe6 g2 (5), čKg5 Ph4 (2) – trojťažka.

892 miniatúrnych skladieb od sovietskych autorov (z toho 364 dvojťažiek, 332 trojťažiek a 196 viacťažiek) zaradili autori A. Tiškov a V. Čepižnyj do svojej knihy Šachmatnyje miniatjury, Moskva 1987, str. 336 (jedna skladba od I. Vuľfoviča získala v I. medzinárodnom skladateľskom turnaji Hlasu ľudu z roku 1969 1. pochvalnú zmienku a bola zaradená do tejto knihy). Kniha vyšla nákladom 100 000 kusov a práve sa dostala do predajní Sovietskej knihy. Ako ukážku sme vybrali dvojťažku č. 1852 od slávneho estónskeho veľmajstra a trojťažku č. 1853 od klasika ruskej šachovej školy.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1831 (Čobanian) z 4. 8. 1988. Zvodník 1.Jd5? hr. 2.Df4 mat, 1...Dd1, V:f5 2.V:e4, S:d6 mat, viazne na 1...Vb1! Zvodník 1.Je2? hr. 2.Df4 mat, 1...Vb1, V:f5 2.Vd5, S:d6 mat, viazne na 1...Dd1! Rieši 1.d8J hr. 2.Jd7 mat, 1...Da7, V:b6, Vf7 2.V:e4, Vd5, S:d6 mat. Nič moc (B. Moravčík, Banská Bystrica). Rovnaká motivácia účinných obrán a nenápadný úvodník (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1832 (Orlimont) z 11. 8. 1988. 1.Ke2 hr. 2.Kf3! 3.Kg4 a 4.Jf3 mat a zdá sa, že proti hrozbe niet obrany. No predsa 1...Sh4! (už nejde 2.Kf3 g5 3.Kg4? pat) 2.Vg5! S:g5 3.J:g5 K:g1 4.Jf3 mat. Kto neuviedol obranu 1...Sh4!, získal iba 1 bod. Skladba bola prvýkrát uverejnená vo Wiener Schachzeitung, 1931. Duchaplná patová hra (L. Salai, Martin). Ostro pointované riešenie s efektným riešením (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 4 body.


Vzad << >> Vpred