Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(11. 8. 1988)


Problém č. 1832

P. A. Orlimont, Nemecko

(pseudonym Ernsta Kriegera)

Wiener Schachzeitung, 1931

Mat 4. ťahom (5+6=11)


 

Problém č. 1833

Fritz Giegold, NSR

Main–Post 1970

Mat 5. ťahom (9+6=15)Kontrolná notácia: 1832: bKd3 Vc5 Jg1 Jh3 Pe3 (5), čKh2 Sd8 Sh1 Pg2 g3 g6 (6) – štvorťažka, 1833: bKh6 Vg2 Vg8 Sf3 Pb2 d3 e4 g4 h2 (9), čKh3 Pb3 d4 e5 e7 h4 (6) – päťťažka.

Dnešnými dvoma reprodukovanými skladbami (štvorťažku č. 1832 budeme hodnotiť 4 a päťťažku č. 1833 5–timi bodmi) sa končí aj naša dlhodobá riešiteľská súťaž (mená autorov a prameň prvého uverejnenia uvedieme pri riešení oboch skladieb). Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž dotovanú hodnotnou domácou a zahraničnou šachovou literatúrou vypíšeme v nasledujúcom Šachovom okienku 18. augusta 1988.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1809 (Subotić) z 19. 5. 1988. Zdanlivé hry 1...d6, d:c6 2.V:e6, S:c6 mat. Rieši 1.S:e6 hr. 2.S:d7 mat, 2.Sd5 mat a 2.c:d7 mat, 1...d6, d5+, S:g7, d:c6, d:e6 2.Sd7, S:d5, c:d7, Sc8, V:e6 mat. Pekné, aj keď trochu forsírované (B. Moravčík, Banská Bystrica). Vo fázach s príchuťou šachovej poézie, ale bez príťažlivého obsahu (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1810 (Brabec) z 26. 5. 1988. Zdanlivé hry 1...J7~, J7e6! 2.Jd4, S:g6 mat. Zvodník 1.Dh4? hr. 2.D:g5 mat, 1...J5~, J5e6! 2.Jd4, S:g6 mat, viazne na 1...J7e6! Rieši 1.Dh6 hr. 2.D:g5 mat, 1...J5~, J5e6! 2.Df4, D:g6 mat. Sympatická trojfázová dvojťažka so zámenou matov, obrán a dvoch variantov (L. Salai, Martin). Novostratégia s najviac využitým motívom clonenia a odclonenia (B. Moravčík, Banská Bystrica). Zámena obrán i matov s jednotnou motiváciou hry čiernych jazdcov. Troška mi však prekáža netematický duál po 1...Kf6 2.D:g5 mat a 2.D:g6 mat, lebo kráľ ustupuje na voľné pole f6, okolo ktorého sa točí prevažná časť obsahu (M. Nemček, Vrútky). Duál samozrejme nepovažujeme za škodlivý, a preto ho ani nebodujeme. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred