Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(19. 5. 1988)


Problém č. 1808

Zdeněk Modlitba, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+9=18)


Problém č. 1809

Miroslav Subotić, Juhoslávia

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+5=14)Kontrolná notácia: 1808: bKf7 Dh1 Vd2 Ve1 Jf6 Pd4 f3 g3 h4 (9), čKf5 Va8 Ve3 Sf8 Sg4 Pa7 d3 e6 h5 (9) – dvojťažka, 1809: bKc4 Ve5 Vg7 Sd5 Sf8 Jf7 Jh7 Pc6 f5 (9), čKe8 Sh8 Pc7 d7 e6 (5) – dvojťažka.

V č. 1808 nájdete okrem riešenia aj dva tematické zvodníky. V č. 1809 si zase nezabudnite všimnúť zdanlivé hry 1...d6, d:c6 a trojitú tematickú hrozbu v riešení (téma Fleck kombinovaná s inými témami.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1784 (Peretjaka) z 25. 2. 1988. Nejde 1.Dc1? Jf4! Rieši 1.Dh2 tempo, 1...Kf6, Kh7, J~ 2.Dd6, D:h5, Dh6 mat. Duchaplná miniatúrka so zmenou funkcie ťahu 2.Dh6 mat, zámenou matov a "dlhým" úvodníkom (M. Nemček, Vrútky). Miniatúrna núdzovka s vtipným riešením (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1785 (Krejmer) z 25. 2. 1988. Nejde 1.b4? e:f3! Rieši 1.Db7 hr. 2.D:c6 mat, 1...Jd6, Dc5, K:e6 2.J:e3, J:f4, Df7 mat. Pred úvodníkom je mnoho obrán bez matu, škoda, že po úvodníku nebránia ani hrozbu v riešení (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Poradie ďalších riešiteľov: 111b: Ing. J. Holubec, 110b: I. Bandžuch, Ing. P. Cinko, J. Luky, B. Moravčík, M. Revay a L. Salai, 109b: M. Svrček, 108b: P. Filippi, P. Gvozdják a D. Zeman, 107b: Ing. A. Baroška, S. Brnák a J. Gašparovič, 105b: J. Krošlák, 103b: J. Nízky, 101b: Ing. A. Bidleň, M. Košičár st., Ing. L. Krump a V. Moravčík, 98b: P. Szigeti, 95b: J. Tomanička, 92b: P. Gažovčiak, 91 b: Fr. Bauer, 89b: Fr. Polomčák, 86b: M. Grodovský, 85b: M. Méri, 84b: E. Gajdoš, 82 b: Z. Modlitba, 80b: K. Henc, 79b: P. Beňovič, 78b: Ing. E. Grmanová, 76b: K. Suchár, 70b: J. Žatko, 58b: P. Durst, 51b: Fr. Janega, 50b: L. Bojan, 38b: A. Damborský, U. Gocník a P. Macko, 32b: O. Trnovský, atď.

* Námietky proti tomuto výsledku zašlite najneskôr do 5 dní.


Vzad << >> Vpred