Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(25. 2. 1988)


Problém č. 1784

E. Peretjaka, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (4+2=6)


Problém č. 1785

M. Krejmer, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+7=16)Kontrolná notácia: 1784: bKf8 Dc7 Jf7 Pe4 (4), čKg6 Jh5 (2) – dvojťažka, 1785: bKe8 Df7 Sg7 Sh3 Je6 Jf5 Pb3 b5 f3 (9), čKd5 De3 Sf4 Jb6 Pc4 c6 e4 (7) – dvojťažka.


Nová dlhodobá riešiteľská súťaž

Dnešnými dvoma pôvodnými dvojťažkami vypisujeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude konkurovať asi 50 skladieb. Pre najlepších riešiteľov sme pripravili tieto ceny: I. cena: Album FIDE 1968-70, II. cena: Ungarische Schach–Problem–Anthologie, III. cena: Vladimirov, Fokin: Leonid Kubbeľ, IV. cena: Kasparian: Sila peški, V. cena: Meľničenko: Mastera šachmatnoj kompozícii, VI. cena: Kasparian: Zamečateľnyje etjudy, VII. cena: Beľčikov, Gebeľt, Dvizov: Šachmatnaja kompozicija v Belorussii, VIII. cena: Vladimirov, Kofman, Umnov: Grossmejster šachmatnoj kompozicii, IX. cena: Zelepukin: Slovar šachmatnoj kompozícii, X. cena: Ejvazova: Korolevy šachmatnoj kompozícii. Ďalších 10 riešiteľov, ktorí dosiahnú aspoň 30 bodov, odmeníme hodnotnou domácou alebo zahraničnou šachovou literatúrou.

Bodovanie riešení. O poradí riešiteľov rozhoduje počet získaných bodov. Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci alebo kolektívy. Riešenia bodujeme nasledovne: dvojťažky 2 body, trojťažky 3 body (riešenia treba uvádzať až do druhého ťahu bieleho, inak za neuvedenie jedného tematického variantu strhneme 1 bod). Bodovanie prípadne uverejnených iných skladieb dohodneme pri uverejnení podľa obtiažnosti danej skladby (viacťažky, štúdie a. p.). Objavenie vedľajšieho riešenia hodnotíme rovnakým počtom bodov, ako hlavné riešenie. 1 bod možno získať za uvedenie závažného duálu (druhej možnosti bieleho po tematickej obrane čierneho), no v jednom variante za duál možno získať iba 1 bod. Duály vo vedľajších riešeniach nebodujeme. Za oznámenie, že skladba je neriešiteľná priznávame rovnaký počet bodov, ako za hlavné riešenie, pričom autorom zamýšľané riešenie nebodujeme. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie skladby sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie) priznávame 1 bod. Autor riešiteľ nemusí zasielať riešenie vlastnej skladby, no body za prípadné nekorektnosti sa mu nepriznávajú (ak by jeho skladba bola neriešiteľná, nezískava ani bod). Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť a ilegálna pozícia) strhneme riešiteľovi 1 bod. Žiadne doplnky k už zaslanému riešeniu ani v zasielacej lehote sa už nebodujú (je preto úplne zbytočné zasielať opravu riešenia hoci ešte v termíne). Žiadame vás tiež o výrazné farebné vyznačenie nekorektnosti (najlepšie červenou ceruzkou, čím sa zmenší pravdepodobnosť ich prehliadnutia na minimum). Prosíme vás tiež, aby ste riešenia nezasielali v listoch, ale výlučne iba na korešpondenčných lístkoch.


Vzad << >> Vpred