Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(3. 3. 1988)


 

Problém č. 1786

Ing. Jevgenij Fomičev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+12=19)


Problém č. 1787

L. Mabaševskij a

Sergej Tkačenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+10=21)Kontrolná notácia: 1786: bKd7 Da5 Jb5 Jh5 Pd4 e2 f4 (7), čKe4 Sa2 Se3 Jd1 Je1 Pa7 d2 d5 f2 f5 f6 h4 (12) – dvojťažka, 1787: bKa6 De1 Vb4 Sa1 Sb5 Ja4 Jg5 Pc5 c6 d6 g4 (11), čKd5 Ve3 Se8 Jg2 Jh2 Pa7 d3 e6 f3 f6 (10) – dvojťažka.

Obe dnešné pôvodné dvojťažky sú ďalšími dvoma súťažnými skladbami našej dlhodobej riešiteľskej súťaže vypísanej v minulej rubrike a dotovanej hodnotnými cenami.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1760 (Peretjaka) z 3. 12. 1987. Zvodník 1.Se8? hr. 2.Dc6 mat, 1...Ke6 2.Dd7 mat, viazne na 1...Ke4! Zvodník 1.Jb2? hr. 2.Dd7 mat, 1...Ke6 2.Dc6 mat, viazne na 1...e4! Zvodník 1.Ve2? hr. 2.Sf7 mat, 1...Ke6 2.Jf4 mat, viazne na 1...Je3! Rieši 1.Vg5 hr. 2.Jf4 mat, 1...Ke6 2.Sf7 mat. Duál po 1...Se3 2.V:e5 mat a 2.Sf7 mat nepovažujeme za škodlivý a preto ho ani nebodujeme. Dombrovskis s rovnakým matom v oboch hrách, ťažisko však spočíva v motivačnej oblasti (B. Moravčík, Banská Bystrica). Pekná konštrukcia bez bielych pešiakov (M. Nemček, Vrútky). Rozptýlené prvky bez výraznejšieho šachového odkazu (L. Salai, Martin). Výborný nápad so zdvojením le Grandovej témy. Konštrukcia je podarená, hoci aj trochu schematická (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1761 (Cyrulik) z 3. 12. 1987. Zvodník 1.D:d5? hr. 2.Df3 mat, 1...Se4 2.D:e4 mat, viazne na 1...V:e5! Zvodník 1.Sd4? hr. 2.Df3 mat, 1...Sd3 2.D:d3 mat, viazne na 1...Se4! Rieši 1.Sd2 hr. 2.Vg5 mat, 1...V:e5, K:e5 2.Df3, D:d5 mat. Jemný úvodník a cyklické efekty (M. Nemček, Vrútky). Cestičky k moderne (L. Salai, Martin). Zámeny funkcie ťahov, ale kompaktnosť skladbe chýba (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred