Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(9. 6. 1988)


Problém č. 1814

Pavel Kondratev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+6=17)


Problém č. 1815

Pavel Kondratev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+10=20)Kontrolná notácia: 1814: bKe3 Da1 Ve6 Vg6 Sh1 Jf3 Jf7 Pc2 c6 d6 h6 (11), čKf5 Jh5 Pc3 c4 f6 h7 (6) – dvojťažka, 1815: bKh3 Dh5 Vc8 Ve8 Sd3 Jd5 Jd6 Pa3 b4 c2 (10), čKd4 Va7 Sf2 Sg8 Pb2 b5 c6 d2 e6 f4 (10) – dvojťažka.

V oboch skladbách si okrem riešenia nezabudnite všimnúť aj tematický zvodník.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1787 (Mabaševskij a Tkačenko) z 3. 3. 1988. Zdanlivé hry 1...S:c6, Ve5 2.Sc4, Vd4 mat. Zvodník 1.Kb7? hr. 2.Sc4 mat, 1...S:c6+ 2.S:c6 mat, viazne na 1...f:g5! Zvodník 1.S:f6? hr. 2.Vd4 mat, 1...Ve5 2.D:e5 mat, viazne na 1...e5! Rieši 1.J:e6 hr. 2.J:c7 mat, 1...K:e6, V:e6 2.Sc4, Vd4 mat. Zámena funkcií ťahov v preplnenej pozícii (B. Moravčík, Banská Bystrica). Výborný úvodník a niekoľko nepresvedčivých pokusov (L. Salai, Martin). Štyri zaujímavé fázy. Škoda, že vyvrátenia zvodníkov nezapadajú do obsahu (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1788 (Tanić) z 10. 3. 1988. Zvodník 1.Ve8? hr. 2.Vd5 mat, 1...Je3, Jd4 2.e:d7, Ve3 mat, viazne na 1...Je7! Zvodník 1.K:d7? hr. 2.Vd5 mat, 1...Je7 2.d:e7 mat, viazne na 1...Je3! Rieši 1.V:g5 hr. 2.V:f5 mat, 1...d:e6, Sh4 2.d7, D:b2 mat. Riešenie je len torzom a chýba tiež väčšia súvislosť medzi jednotlivými fázami (M. Nemček, Vrútky). Voľná zámena variantov s dôsledným dodržiavaním antiduálov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1789 (Tanić) z 10. 3. 1988. Zdanlivé hry 1...Jb3, S:c5 2.Dc4, D:c5 mat. Pokusy 1.Jc6?, Jf7?, Jed7?, Jb3? viaznu postupne na 1...e5!, Se5!, Se5!, Vg6! Rieši 1.Jg6 hr. 2.Dd4 mat, 1...Jb3, Sc5, Se5, e5 2.Db3, J:f4, J:e7, Sg8 mat. Pokusy i zámeny, ale ako celok nevýrazné (B. Moravčík, Banská Bystrica). Vtipný výborný úvodník na priesečníku g6 (L. Salai, Martin). Neočakávaný a dobrý úvodník, no celkový obsah pôsobí rozhárane (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred