Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(2. 6. 1988)


Problém č. 1812

Milan Nemček, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (4+2=6)

A. Diagram, B. v A Sh7–f1

C. v B Vg8–g1, D. v C strelca

a jazdca vymeniť navzájom

E. v D Vg1–f8


Problém č. 1813

Ján Valuška, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+10=19)

A. Diagram B. Se4–c4

 

 

 Kontrolná notácia: 1812: bKa3 Vg8 Sh7 Jb1 (4), čKa1 Pa4 (2) – dvojťažka (pozícia A), ako aj v pozícii A po preložení bSh7 na f1 (pozícia B), v pozícii B bVg8 na g1 (pozícia C), v pozícii C strelca a jazdca vymeniť navzájom (pozícia D) a v pozícii D bVg1 na f8 (pozícia E). 1813: bKh1 Dd7 Va8 Vg1 Se4 Ja5 Jg5 Pb2 f2 (9), čKd4 Dd3 Sd1 Jd6 Pb3 c5 c7 e5 f3 h7 (10) – dvojťažka (pozícia A), ako aj v pozícii A po preložení bSe4 na c4 (pozícia B).

Č. 1812 má 5 pozícií (každú budeme hodnotiť 2 bodmi) s tematickou obranou 1...K:b1 v každom dvojníku. V č. 1813 si všimnite v oboch dvojníkoch (každý hodnotíme 2 bodmi) aj hrozbu.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1786 (Fomičev) z 3. 3. 1988. Zvodník 1.D:a7? hr. 2.Jd6 mat, 1...S:d4 2.D:d4 mat, viazne na 1...S:f4! Zvodník 1.Dc7? hr. 2.J:f6 mat, 1...S:f4 2.D:f4 mat, viazne na 1...S:d4! Rieši 1.Da3 hr. 2.De7 mat, 1...S:d4, S:f4 2.Jd6, J:f6 mat. Moderná téma s hrozbovými paradoxmi s úsporným využívaním bielych kameňov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Spojenie Dombrovskisovej a Hanneliusovej témy, čo samo osebe je slušný výkon. Symetria vo zvodníkoch však veľmi zatláča estetický zážitok do úzadia (P. Gvozdják, Bratislava). Jednoduché súvislosti medzi hrozbami, tematickými matmi, účinnými a neúčinnými obranami (L. Salai, Martin). Známy mechanizmus zvýraznený tým, že v základnej pozícii nie sú pripravené maty po 1...S:d4, S:f4. Zhluk kameňov na stĺpcoch d–f trochu naštrbuje estetický dojem (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Ing. Ladislav Salai (Žilina) zvíťazil v IV. Majstrovstvách SSR v riešení šachových problémov, ktoré sa konali v Šali v dňoch 14.–15. mája 1988. Získal z 90 možných bodov 84 v najlepšom čase 223 minút. Ďalšie poradie: 2. P. Gvozdják (Bratislava) 81 b, 3. Ing. M. Kolčák (Bratislava) 73 b – 323 minút, 4. J. Svoboda (Trnava) 73 b – 327 minút, 5. Ing. Ľ. Širáň (Bratislava) 69 b. atď. Celkove sa na majstrovstvách zúčastnilo 19 riešiteľov.


Vzad << >> Vpred