Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(26. 5. 1988)


Problém č. 1810

Ing. Juraj Brabec, ČSSR

III. cena Slov. okružnej súťaže

Čs. šport 19. 5. 1962

Mat 2. ťahom (7+9=16)


Problém č. 1811

Ing. Juraj Brabec, ČSSR

1. pochvalná zmienka

Ľud 1963

Mat 3. ťahom (8+7=15)Kontrolná notácia: 1810: bKd3 Dh8 Ve7 Sc1 Sf7 Jc6 Je5 (7), čKf5 Vd6 Jg5 Jg7 Pd5 f3 g4 g6 h3 (9) – dvojťažka, 1811: bKb2 Vd5 Jd3 Jf3 Pc4 d6 e2 g4 (8), čKe4 Jd7 Je6 Pe3 e5 f4 f6 (7) – trojťažka. Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Č. 1811 budeme hodnotiť 3 bodmi.


Juraj Brabec päťdesiatnikom

Dnes je tomu práve 50 rokov, čo sa v Trenčíne dňa 26. mája 1938 narodil Ing. Juraj Brabec, CSc. Do Bratislavy sa presťahoval v roku 1956, absolvoval CHTF SVŠT (1962) a nastúpil do zamestnania vo Výskumnom ústave papiera a celulózy, kde od roku 1986 pôsobí vo funkcii riaditeľa.

Význam Juraja Brabca pre rozvoj slovenského a československého kompozičného šachu je obrovská, no jeho skladateľská činnosť je ešte výraznejšia. Do dnešného dňa zložil 188 skladieb, z toho 28 spoločných, a to 150 dvojťažiek, 4 trojťažky a 9 pomocných matov a 25 iných skladieb. Celkove získal 128 vyznamenaní (22 spoločných), z toho 68 cien (13 spoločných) a z nich 28 prvých (6 spoločných). Bohatá je aj jeho publikačná činnosť (spoluautor knihy Abeceda šachového problému (1973) a množstvo ďalších, hlavne metodických listov, okolo 130 odborných článkov), bohatá redakčná činnosť (Šachové umenie), množstvo odborných i populárnych prednášok, bohatá rozhodcovská činnosť vrátane medzinárodných skladateľských súťaží Hlasu ľudu, funkcionárska činnosť. Presný výpočet bohatej šachovej činnosti Ing. Juraja Brabca, CSc. z pera Doc. Ing. Bedricha Formánka, CSc. možno nájsť v metodickom liste č. 12: Juraj Brabec a kompozičný šach, Bratislava, 26. mája 1988, str. 77. Kapitolu "Výber z tvorby" napísal sám jubilant a zaradil do nej 120 svojich a spoločných najúspešnejších skladieb. Dve z nich sme vybrali na riešenie a z príležitosti jeho životného jubilea mu v mene všetkých čitateľov Hlasu ľudu želáme veľa zdravia, dobrých nápadov a mnoho ďalších úspechov v šachovej skladbe.


Vzad << >> Vpred