Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(25. 8. 1988)


Problém č. 1836

Nikolaj Beľčikov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+10=17)


Problém č. 1837

Anatolij Slesarenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+11=19)Kontrolná notácia: 1836: bKc2 Df3 Vc5 Sa8 Sb4 Jf7 Jg2 (7), čKd4 Vd7 Vg4 Jb2 Jb7 Pc7 f4 f6 g3 g7 (10) – dvojťažka, 1837: bKd7 Db3 Vh5 Sb7 Sd8 Jb4 Jd2 Pf5 (8), čKd4 Dh1 Va4 Vc1 Je1 Jg1 Pa3 b5 c2 g2 g3 (11) – dvojťažka.

Po č. 1834 (Svoboda): bKf6 Dh7 Se5 Jb2 Pf2 (5), čKd5 Pc6 (2) – mat 2. ťahom a č. 1835 (Trčala): bKd7 Db8 Sa2 Je6 Pf2 h3 (6), čKe4 (1) – mat 2. ťahom, pokračuje naša dlhodobá riešiteľská súťaž vypísaná v minulej rubrike a dotovaná hodnotnou šachovou literatúrou ďalšími dvoma súťažnými skladbami (v oboch nájdete spracovanú trojfázovú zámenu matov vo forme zdanlivých hier, zvodníka a riešenia).

Riešenie č. 1834–1837 môžete stále zaslať najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1811 (Brabec) z 26. 5. 1988. 1.Kc3 tempo, 1...Jd~ 2.Jg5+ f:g5 3.V:e5 mat, 2...J:g5 3.Jc5 mat, 1...Je~ 2.V:e5+ J:e5 3.Jc5 mat, 2...f:e5 3.Jg5 mat, 1...f5 2.Jc5+ J6:c5 3.Jg5 mat, 2...J7:c5 3 V:e5 mat. Dokonalý kolotoč (M. Nemček, Vrútky). Ešte aj dnes moderná skladba (B. Moravčík, Banská Bystrica). Známy a častý trojťažkový mechanizmus (P. Gvozdják, Bratislava). Trojťažková skladba s esnicou novostrategickej dvojťažky (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 3 body.


Predbežný výsledok XIX. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek – Hlas ľudu 1987.

Rozhodca turnaja, Ľudovít Lehen rozhodol turnaj nasledovne: I. cena: Jurij Antonov a Sergej Burmistrov, ZSSR, č. 1757, II. cena: Alfreds Dombrovskis, ZSSR, č. 1741, III. cena: Š. Sovík, ČSSR, č. 1704, IV. cena: Viačeslav Piľčenko, ZSSR, č. 1708, V. cena: A. Slesarenko a Valerij Šaňšin, ZSSR, č. 1709, 1. čestné uznanie: V. Šaňšin, ZSSR, č. 1689, 2. čestné uznanie: P. Gvozdják, ČSSR, č. 1699, 3. čestné uznanie: V. Jerochin, ZSSR, č. 1677, 4. čestné uznanie: C. Groeneveld a J. C. van Gool, Holandsko, č. 1697, 5. čestné uznanie: J. Bohdanov, ZSSR, č. 1719, 6. čestné uznanie: S. Tkačenko, ZSSR, č. 1695, 7. čestné uznanie: G. Gamza, ZSSR, č. 1712. Pochvaly (bez poradia): J. Bohdanov, ZSSR, č. 1738, M. Borik, ČSSR, č. 1765, V. Jerochin, ZSSR, č. 1690, V. Krivenko, ZSSR, č. 1767, A. Lobusov, ZSSR, č. 1700 a M. Nemček, ČSSR, č. 1735.

Námietky proti tomuto výsledku zašlite najneskôr do 30. septembra 1988 na horeuvedenú adresu redakcie. Po tomto termíne sa stáva výsledok definitívnym.


Vzad << >> Vpred