Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(1. 9. 1988)


Problém č. 1838

Alexandr Močalkin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+7=15)


Problém č. 1839

Alexandr Močalkin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+8=19)Kontrolná notácia: 1838: bKe7 Dg1 Vc4 Vf7 Sa6 Jf2 Pd4 g2 (8), čKd5 Sd3 Pa4 b3 b4 e5 h5 (7) – dvojťažka, 1839: bKh6 Df5 Va4 Vd8 Sa7 Sb1 Jf3 Jf6 Pa2 b3 e5 (11), čKc3 Dc4 Vc2 Ja1 Jf4 Pb2 b5 h3 (8) – dvojťažka.

V č. 1838 sa hrozba z dvoch tematických zvodníkov objaví ako mat v riešení. V č. 1839 si všimnite zdanlivé hry 1...Dc5, Dc6 a hrozbu v tematickom zvodníku a riešení.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1812 (Nemček) z 2. 6. 1988. Pozícia A: 1.Vg6 K:b1 2.Vg1 mat. Pozícia B: 1.Vg1 K:b1 2.Sd3 mat. Pozícia C: 1.Vh1 K:b1 2.Sd3 mat. Pozícia D: 1.Vh1 K:b1 2.Je3 mat. Pozícia E: 1.Je3 K:b1 2.Vf1 mat. Päťfázová zámena jedného matu (Z–51–51), dva z piatich matov sú v iných fázach úvodníkmi, všetko v mini, to asi ani forsírované riešenie nevadí (B. Moravčík, Banská Bystrica). Obrana 1...K:b1 je veľká nápoveda (M. Košičár st., Pata). "Dlhá" dvojníkova maličkosť, ktorú prikrášľuje tempový charakter všetkých postavení (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 10 bodov.

Riešenie problému č. 1813 (Valuška) z 2. 6. 1988. Pozícia A: 1.Dg4 hr. 2.Je6 (A) mat, 1...Dc4, D:e4, J:e4 2.Jc6 (B), V:d1 (C), Vd8 mat. Pozícia B: 1.Da4 hr. 2.Jc6 (B) mat, 1...D:c4, De4, J:c4 2.V:d1 (C), Je6 (A), Vd8 mat, no aj vedľajšie riešenie 1.Dg4+ (1...e4, De4 2.Dg7, V:e4 mat). Autor skladbu opravuje nasledovne: vynecháva bPf7, pridáva čPh7, prekladá bKf8 na h2 a bVf1 na h1, pričom riešenie v oboch dvojníkoch ostáva rovnaké. Hrozbový Lačný (ABC–BCA) s pridaným variantom so zámenou obrany (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 6 bodov, čo sa do uzávierky tejto rubriky podarilo 11 riešiteľom: Borik, Henc, Jóny, Karaka, Krump, Majerčák, Nemček, Polovka, Tallová, Vidiečanová a Vrtík.


Vzad << >> Vpred