Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(10. 3. 1988)


Problém č. 1788

Života Tanić, Juhoslávia

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+8=19)


Problém č. 1789

Života Tanić, Juhoslávia

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+9=18)Kontrolná notácia: 1788: bKd8 Da1 Vd3 Vg8 Sb3 Sb8 Jh5 Pd6 e6 f3 g4 (11), čKe5 Vb2 Se1 Jf5 Pa2 b4 d7 g5 (8) – dvojťažka, 1789: bKb7 Dc3 Vh6 Sh7 Sh8 Jc5 Je5 Pb4 b6 (9), čKd5 Vg3 Sd6 Sh1 Jd2 Pd3 d7 e7 f4 (9) – dvojťažka.

V č. 1788 si okrem riešenia všimnite aj dva tematické zvodníky. Č. 1789 obsahuje zdanlivé hry 1...Jb3, S:c5 a štyri tematické zvodníky.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1762 (Gantjuk) z 10. 12. 1987. 1.b4 hr. 2.Vc5 mat, 1...d6, e6, Vc6, e5 2.Jb6, Se4, Vd4, Je3 mat. Priezračné "čítankové" blokovania polí čiernemu kráľovi (L. Salai, Martin). Jednoduchá práca bez vyšších ambícií v skladateľskej súťaži, zaujme iba ekonómia (B. Moravčík, Banská Bystrica). Veľmi priezračné (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1763 (Gantjuk) z 10. 12. 1987. 1.Df8 hr. 2.Df5 mat, 1...J2e3, J4e3, Jd4, Jd6, Vb8 2.Jc3, J:f2, J:c5, Df4, Jg5 mat. Prekonaná klasika s iskierkou antiduálu (L. Salai, Martin). Vkusné, ale na dnešnú dobu málo (M. Nemček, Vrútky). Pekný antiduál po obranách na e3, ale nič viac (P. Gvozdják, Bratislava). Viacero klasických motívov s prvkami antiduálu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1764 (Bolotbekov) z 17. 12. 1987. Zvodník 1.J4b3? hr. 2.Ja5 mat, 1...c5 2.Db4 mat, viazne na 1...c6! ale aj na 1...Dd5! Rieši 1.J1b3 hr. 2.Ja5 mat, 1...c6, c5, Dd5, a:b3 2.Db5, Db4, S:d3, D:b3 mat. Elegantne motivované hry čierneho pešiaka (L. Salai, Martin). Nepodarený pokus o zámenu obrán (B. Moravčík, Banská Bystrica). Ťažko niečo vytknúť, ale niet ani čo pochváliť (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred