Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(4. 8. 1988)


Problém č. 1830

Valerij Žebenev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+9=17)


Problém č. 1831

Šamir Čobanian, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+10=22)Kontrolná notácia: 1830: bKe8 Dg7 Ve1 Sf1 Sf2 Ja7 Jb5 Pe4 (8), čKe6 Dg1 Va6 Sc7 Ja3 Jh4 Pf4 f7 g4 (9) – dvojťažka, 1831: bKh1 Df1 Vc6 Vd4 Sf8 Sg8 Jb6 Jg3 Pc3 d7 f5 g5 (12), čKe5 Da4 Vb5 Vf6 Sa8 Ja3 Jh6 Pd6 e4 g7 (10) – dvojťažka.

V č. 1830 si okrem riešenia a dvoch tematických zvodníkov všimnite aj zdanlivé hry 1...Sd6, Vd6, f6, Se5. Č. 1831 obsahuje okrem riešenia ešte dva tematické zvodníky.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1806 (Trommler) z 12. 5. 1988. 1.f6 hr. 2.f4 mat, 1...Je~, Jd6!, Jg~, Jf5!, Dd4 2.Sb8, Jd7, De4, Jg6, S:d4 mat. Klasika s motivačnou jednotou (B. Moravčík, Banská Bystrica). Jednotne motivované predĺžené obrany (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1807 (Trommler) z 12. 5. 1988. Zvodník 1.d4? hr. 2.Jf6 mat a 2.Je3 mat, 1...c:d4, V:d4 2.Jf4, Jc3 mat, viazne na 1...V:g4! Rieši 1.Vc4 hr. 2.Jf4 mat a 2.Jc3 mat, 1...S:e5, V:f3, J:c4 2.Je3, Jf6, Sc6 mat. Po krytí dvojitých hrozieb antiduálové maty (L. Salai, Martin). Dobrý nápad s využitím dvojitých hrozieb ako matov v inej fáze (P. Gvozdják, Bratislava). Zaujímavé je aj to, že na ktorom stĺpci obranný kameň bráni, na tom stĺpci útočný kameň matuje (Ing. S. Šuhajda, Bánovce nad Bebravou). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1808 (Modlitba) z 19. 5. 1988. Pokusy 1.Vf1?, Df1? viaznu postupne na 1...V:f3!, S:f3! Rieši 1.Vf2 hr. 2.f:g4 mat, 1...V:f3, S:f3 2.Ve5, Dh3 mat. Vadí nevyužitá väzba po 1...V:f3 v riešení (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* V nasledujúcej rubrike sa končí naša dlhodobá riešiteľská súťaž (1784–1833). Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž opäť dotovanú hodnotnou šachovou literatúrou vypíšeme o 2 týždne, t. j. vo štvrtok dňa 18. augusta 1988. Prosíme Vás už teraz o jej propagáciu.


Vzad << >> Vpred