Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(13. 10. 1988)


Problém č. 1850

Robert C. Mc William, Anglicko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+6=16)


Problém č. 1851

F. Iuncu, Rumunsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+4=9)Kontrolná notácia: 1850: bKe1 Da8 Vd7 Vg1 Sb1 Jc4 Jg6 Pa3 h3 h4 (10), čKf3 Jd5 Je4 Pe5 e6 g7 (6) – dvojťažka, 1851: bKf6 Db2 Sc8 Jg3 Pe2 (5), čKd5 Pc5 e3 e5 (4) – dvojťažka.

V č. 1850 je spracovaná klasická téma. V č. 1851 si nezabudnite okrem riešenia všimnúť aj tematický zvodník.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1828 (Scala) z 28. 7. 1988. 1.V:f7 hr. 2.Ve7 mat, 1...V:e3, S:e3, J:e3, d:e3, K:e3 2.D:d4, Dg2, Jf2, Ve5, Ve5 mat. Klasická riešiteľská skladba (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1829 (Scala) z 28. 7. 1988. 1.V:e5 hr. 2.De3 mat, 1...Se4, Dg5, S:e5, Jc4, K:e5 2.V:e4, J:f3, Sb6, Vd5, Df4 mat. S využitím niekoľkých "pokusov" by snáď šlo i hovoriť o zámenách funkcie ťahov, ale ponechanie skladby medzi "klasickými" jej viac svedčí (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1830 (Žebenev) z 4. 8. 1988. Zdanlivé hry 1...Sd6, Vd6 2.Jd6, J:c7 mat. Zvodník 1.Dg5? hr. 2.De7 mat, 1...f6, Jg6 2.Dd5, Df5 mat, viazne na 1...Sd8! Zvodník 1.Jc8? hr. 2.Jd4 mat a 2.J:c7 mat, 1...f6, Se5, J:b5 2.De7, D:f7, Sc4 mat, viazne na 1...Sb6! Rieši 1.e5 hr. 2.D:f7 mat, 1...Kf5, Kd5, f6 2.Jd4, J:c7, Dd7 mat. Priehľadná pozícia so zámenou matov (L. Salai, Martin). Zvodníky 1.Jc8? a 1.Dg5? sú doplnením modernej tematiky do klasickej peknej zámeny obrán a matov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Majstrom ČSSR v riešení šachových skladieb sa prekvapujúco stal Ing. Marek Kolčák, pred obhajcom Ing. Ladislavom Salaiom.

* Dnes od 18.00 do 21.00 hod. sa v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 277 uskutoční ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové skladby.


Vzad << >> Vpred