Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(6. 10. 1988)


Problém č. 1848

Leonid Kubbeľ, ZSSR

Rieger Tageblatt, 1908

Mat 3. ťahom (5+5=10)


Problém č. 1849

Leonid Kubbeľ, ZSSR

Deutsche Schachblätter 1910

Mat 3. ťahom (7+2=9)Kontrolná notácia: 1848: bKc3 Dh8 Vh4 Jd6 Pf2 (5), čKg5 Jg4 Pc4 c6 g6 (5) – trojťažka, 1849: bKb8 Db4 Jf1 Jg7 Pa4 d6 e3 (7), čKd5 Sh4 (2) – trojťažka.

V č. 1848 nájdete spracovanú tému návratu bielych a čiernych figúr a v č. 1849 Rímsku tému s využitím modelových matov v oboch skladbách. Meno autora a prameň prvého uverejnenia uvedieme pri uverejnení riešení oboch trojťažiek.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1825 (Pavlov) z 14. 7. 1988. Zvodník 1.f4? hr. 2.D:e4 mat, 1...Ke3, e:f4 2.V:e2, D:d4 mat, viazne na 1...g:f3! Zvodník 1.Jf3? hr. 2.D:e4 mat, 1...K:f5, g:f3 2.Dh7, Dh4 mat, viazne na 1...V:g2! Rieši 1.S:d4 hr. 2.D:e4 mat, 1...K:d4, e:d5 2.Vb4, Jc5 mat. Pozícia skladby je však ilegálna, lebo biely musel 5-krát pešiakmi a čierny má stále 12 figúr (rovnako nemožné sú aj 3 brania čierneho). Maximálne bolo možné získať 3 body, čo sa podarilo 11 riešiteľom: Brachtl, Cinko, Földesi, Karaka, Mikuš, Nagy, Nemček, Salai, Tallová, Trubač a Vidiečanová. S. Šuhajda uviedol dôkaz ilegálnej pozície, ale zároveň stratil 1 bod za nesprávne uvedenie nekorektnosti.

Riešenie problému č. 1826 (Prins) z 21. 7. 1988. Zvodník 1.Db5? hr. 2.De8 mat, 1...V:g3, Da2 2.Jc4, Jeg4 mat, viazne na 1...Ve:e3! Rieši 1.Kg8 hr. 2.h8D mat, 1...V:g3+, Da2+, Dd5+, d5 2.Jeg4, Jc4, V:d5, Jc4 mat. Recipročná zámena s pridanými dvoma matmi, ale zhluk figúr okolo poľa e3 pôsobí deprimujúco (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1827 (Petite) z 21. 7. 1988. Zvodník 1.Vf8? hr. 2.Db2 mat, 1...V:b4, Vh2, d2 2.Ve4, Ve7, Ve8 mat, viazne na 1...Da3! Zvodník 1.Vf7? hr. 2.Db2 mat, 1...Vh2, Da3, d2 2.Ve8, Ve4, Ve3 mat, viazne na 1...V:b4! Rieši 1.Vf4 hr. 2.Db2 mat, 1...V:b4, Da3, Vh2, d2 2.Ve8, Ve7, V:c4, Ve3 mat. Ošľahaná schéma – vystrieľaná batéria (L. Salai, Martin). V šate z truhlice našich predkov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred