Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(5. 1. 1989)


Problém č. 1874

Dmitrij Kanonik, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+7=13)


Problém č. 1875

Anatolij Slesarenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+12=21)Kontrolná notácia: 1874: bKb2 De6 Jd2 Je3 Pe2 f3 (6), čKd4 Vc3 Jf6 Jf7 Pc5 g4 g6 (7) – dvojťažka, 1875: bKh7 De6 Vh3 Sb4 Se4 Jc5 Je3 Pb2 f4 (9), čKd4 Da2 Ve1 Sa7 Sa8 Ja5 Jc1 Pb3 d5 e2 f6 g7 (12) – dvojťažka.

Zakiaľ v č. 1874 nájdete klasické motívy, v modemom č. 1875 spracovanom vo forme dvoch zvodníkov a riešenia si v každej fáze všimnite aj hrozbu, ktorá sa objaví ako mat po tematickej obrane 1...d:e4 opäť v každej fáze (tzv. ukrajinská téma).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


XXI. Medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek – Hlas ľudu 1989

Redakcia krajského denníka Hlas ľudu vypisuje na rok 1989 svoj XXI. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek. Téma dvojťažiek môže byť ľubovoľná.

Skladby vyhotovené na diagrame s presným riešením na tej istej strane ako diagram a adresou autora, treba zasielať na horeuvedenú adresu redakcie najneskôr do 30. 11. 1989.

Rozhodcom turnaja je medzinárodný rozhodca FIDE Ing. Juraj Brabec, CSc., ČSSR, ktorý udelí 3 ceny: 250, 150 a 100 Kčs, 3 čestné uznania a 3 pochvalné zmienky. Ceny budú vyplatené v ekvivalentnej forme šachových kníh z oblasti kompozičného alebo praktického šachu.

Jeden autor môže mať uverejnené najviac 2 skladby (ďalšie už iba ako spoluautor). V prípade väčšieho počtu skladieb pre tento turnaj budú slabšie skladby autorom vrátené. Vyzývame preto hlavne domácich autorov, aby sa so svojimi príspevkami poponáhľali, aby sme ich skladby pre nedostatok miesta nemuseli presúvať do budúcich ročníkov.

Každý autor dostane výstrižok svojej skladby, ako aj definitívny výsledok tohto turnaja, ktorý bude zverejnený koncom roka 1990. Oba dnešné originály sú zároveň aj prvými dvoma skladbami nášho XXI. medzinárodného skladateľského turnaja.

Prosíme vás už teraz o propagáciu tohto hodnotného turnaja!


Vzad << >> Vpred