Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(23. 2. 1989)


Problém č. 1888

Piotr Novickyj, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+7=15)


Problém č. 1889

Sven Trommler, NDR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+12=21)Kontrolná notácia: 1888: bKd1 Dh1 Vb3 Vd3 Se3 Ja1 Ja2 Pc5 (8), čKc4 Vd7 Sh7 Jb6 Pd6 f3 g4 (7) – dvojťažka, 1889: bKh8 Dd8 Sd1 Sg1 Jd6 Je2 Pc3 e5 f5 (9), čKd3 Va3 Vh3 Sa1 Jb1 Jb4 Pa2 a5 a6 d2 f6 h6 (12) – dvojťažka.

Po č. 1886 (Mačs): bKb4 Da1 Ja4 Jb5 (4), čKa6 Jc8 Pb7 (3) – mat 2. ťahom a č. 1887 (Labai): bKb7 Vc5 Vf7 Se7 Jh7 (5), čKd7 (1) – mat 2. ťahom, pokračuje naša dlhodobá riešiteľná súťaž vypísaná v minulej rubrike a dotovaná hodnotnou šachovou literatúrou ďalšími dvoma súťažnými skladbami.

Riešenie č. 1886–1889 môžete stále zaslať na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese najneskôr do 12 dní.

Riešenie problému č. 1868 (Vasilenko) z 15. 12. 1988. Zvodník 1.Vdc6? hr. 2.V3c4 mat, 1...Jd~, J:c3+, D:c6, Da6 2.Se3, S:c3, J:c6, J:e6 mat, viazne na 1...b5! Rieši 1.Dc7 hr. 2.Se3 mat, 1...Jc6, Jc4, Jg4, Jf3 2.Je6, Vc4, Je6, Vc4 mat. Skladba má hodne vnútorného napätia, to však nie je premenené na dosť bohatý obsah (B. Moravčík, Banská Bystrica). Dobrý úvodník a sólo pre čJe5 (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1869 (Skubák a Bojda) z 15. 12. 1988. Zdanlivé hry 1...f:g5, J:d5 2.Df8, D:d5 mat. Zvodník 1.D:b6? tempo, 1...f:g5, J:d5 2.Jg7, Db1 mat, viazne na 1...Jb5! Rieši 1.Dc7 hr. 2.D:f4 mat, 1...f:g5, J:d5 2.De5, Dc2 mat. Veľmi pekný výkon mladých adeptov šachovej kompozície (L. Salai, Martin). Bohatší zvodník, ako riešenie (B. Moravčík, Banská Bystrica). Jednoducho motivované zámeny matov s nevyšpecifikovanou obranou 1...J:d5 vo zvodníku, no vzhľadom na začínajúcich autorov celkom pekný výkon (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred