Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(16. 2. 1989)


Problém č. 1886

Voldemārs Mačs, ZSSR

3. pochvalná zmienka

Šachmaty v SSSR 1949

Mat 2. ťahom (4+3=7)


 

Problém č. 1887

Zoltán Labai, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+1=6)Kontrolná notácia: 1886: bKb4 Da1 Ja4 Jb5 (4), čKa6 Jc8 Pb7 (3) – dvojťažka, 1887: bKb7 Vc5 Vf7 Se7 Jh7 (5), čKd7 (1) – dvojťažka. Riešenie oboch skladieb zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Nová dlhodobá riešiteľská súťaž

Dnešnými dvoma dvojťažkami – miniatúrkami vypisujeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude konkurovať približne 52 skladieb. Pre najlepších riešiteľov sme pripravili tieto ceny: I. cena: Album FIDE 1968-70, II. cena: Šachové umění 1972–1978 (viazaný výber rubriky v Československom šachu), III. cena: Ungarische–Schach–Problem–Anthologie, IV.–VI. cena: Šachová encyklopédia, VII.–VIII. cena: Tiškov, Čepižnyj: Šachmatnyje zadači miniatjury, IX.–X. cena: Bondarenko: Sovremennyj šachmatnyj etjud. Ďalších 10 riešiteľov, ktorí dosiahnu aspoň 30 bodov, odmeníme hodnotnou domácou alebo zahraničnou šachovou literatúrou.

Bodovanie riešení. O poradí riešiteľov rozhoduje počet získaných bodov. Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci alebo kolektívy. Riešenia bodujeme nasledovne: dvojťažky 2 body, trojťažky 3 body (riešenia treba uvádzať až do druhého ťahu bieleho, inak za neuvedenie jedného tematického variantu strhneme 1 bod). Bodovanie uverejnených iných skladieb dohodneme pri uverejnení podľa obtiažnosti danej skladby (viacťažky, štúdie a pod.). Objavenie vedľajšieho riešenia hodnotíme rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie. Jeden bod možno získať za uvedenie závažného duálu (druhej možnosti bieleho po tematickej obrane čierneho), no v jednom variante za duál možno získať iba jeden bod. Duály vo vedľajších riešeniach nebodujeme. Za oznámenie, že skladba je neriešiteľná priznávame rovnaký počet bodov, ako za hlavné riešenie, pričom autorom zamýšľané riešenie nebodujeme. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie skladby sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie) priznávame 1 bod. Autor riešiteľ nemusí zasielať riešenie vlastnej skladby, no body za prípadné nekorektnosti sa mu nepriznávajú (ak by jeho skladba bola neriešiteľná, nezískava ani bod). Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť a ilegálna pozícia) strhneme riešiteľovi 1 bod. Žiadne doplnky k už zaslanému riešeniu ani v zasielacej lehote sa už nebodujú (je preto úplne zbytočné zasielať opravu riešenia hoci ešte v termíne). Žiadame vás tiež o výrazné farebné vyznačenie nekorektností (najlepšie červenou ceruzkou, čím sa zmenší pravdepodobnosť ich prehliadnutia na minimum). Prosíme vás tiež, aby ste riešenia nezasielali v listoch, ale výlučne na korešpondenčných lístkoch.


Vzad << >> Vpred