Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(27. 4. 1989)


Problém č. 1906

Peter Hähnel, NSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (13+1=14)


Problém č. 1907

Milan Borik, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+6=17)Kontrolná notácia: 1906: bKh5 Va5 Ve1 Sb5 Jd4 Je2 Pb4 c2 c3 c6 g2 g3 g5 (13), čKe5 (1) – dvojťažka, 1907: bKc7 Db8 Sd7 Se7 Jc5 Jd6 Pc3 c4 e4 f3 g5 (11), čKe5 Vd1 Vh6 Sg8 Ja5 Pf4 (6) – dvojťažka.

V klasickom č. 1906 "opustený" čierny kráľ bojuje proti mohutnej bielej armáde. V modernom č. 1907 si v dvoch tematických zvodníkoch všimnite aj hrozbu.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1887 (Labai) z 16. 2. 1989. Zvodník 1.Vc8? hr. 2.Jf8 (A) mat, viazne na 1...Ke6! Zvodník 1.Ve5? hr. 2.Jf6 (B) mat, viazne na 1...Ke6! Zvodník 1.Sf8+?, 1...Ke6, Kd8 2.Jg5, Vc8 mat, viazne na 1...Ke8! Zvodník 1.Vc7+? Ke8 2.Vf8 mat, viazne na 1...Ke6! Rieši 1.Vg7 tempo, 1...Ke6, Ke8 2.Jf8, Jf6 mat. Dombrovskis v miniatúrke, bravúrny výkon! (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Poradie ďalších riešiteľov: 121 b: L. Salai, 119 b: Ing. A. Baroška a Ing. M. Fiala, 117 b: B. Moravčík, 116 b: Ľ. Gocník, 115 b: Z. Kováč, V. Moravčík a Š. Nagy, 113 b: Fr. Bauer, J. Krošlák a Ing. L. Krump, 112 b: J. Luky, 107 b: Ing. E. Grmanová a J. Nízky, 102 b: S. Brnák, 101 b: J. Bakalár, 100 b: E. Gajdoš, 93 b: K. Suchár, 92 b: M. Svrček, 89 b: M. Méri, 87 b: K. Henc, 84 b: P. Szigeti, 75 b: RNDr. J. Štúň, 73 b: Ing. L. Brachtl, 68 b: J. Buzáš, 51 b: J. Tomanička, 46 b: M. Borik, 40 b: P. Durst a O. Trnavský, 39 b: J. Žatko, 36 b: M. Červenka, P. Filippi a M. Košičár, 32 b: A. Derfényi, 24 b: Š. Packa, 20 b: J. Slabý, atď.

* Námietky proti tomuto výsledku zašlite na horeuvedenú adresu redakcie Hlas ľudu najneskôr do 4 dní.


Vzad << >> Vpred