Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 6. 1989)


Problém č. 1922

Gejza Reiprich, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+11=18)


Problém č. 1923

Gejza Reiprich, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+6=15)Kontrolná notácia: 1922: bKa8 Df1 Vd5 Vf8 Sf7 Jd8 Jh5 (7), čKe4 Va1 Sf3 Je2 Pa7 c7 e3 e5 g4 g5 g6 (11) – dvojťažka, 1923: bKe1 Da7 Va3 Vd3 Sg4 Sh2 Ja5 Je3 Pb2 (9), čKe4 Jb5 Pb3 b6 d6 e7 (6) – dvojťažka.

V oboch pôvodných príspevkoch od nestora slovenských šachových skladateľov nájdete spracovanú klasickú tematiku.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1906 (Hähnel) z 27. 4. 1989. 1.Jf5 tempo, 1...K:f5, Ke4, Kd5, Ke6 2.Jd4, Sd3, Jf4, Sc4 mat. Geometrická téma bez iných ambícií (B. Moravčík, Banská Bystrica). Klasický "kráľovský kríž" (M. Nemček, Vrútky). Biele polobatérie v klasickej téme "kríža" – zaujímavá skladba (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1907 (Borik) 27. 4. 1989. Zvodník 1.Db5? hr. 2.Jd3 (A) mat, viazne na 1...Sd5! Zvodník 1.De8? hr. 2.Sf6 (B) mat, viazne na 1...Se6! Rieši 1.Kc8 hr. 2.Jf7 mat, 1...Vd:c6, Vh:c6 2.Jd3 (A), Jf6 (B) mat. Všetky hrozby vznikajú vytvorením batérie a sú dvojšachové, pričom pokusové hrozby sú variantovými matmi v riešení pomocou samozaviazaním (B. Moravčík, Banská Bystrica). Symetrické pokusy a návraty hrozbových matov (L. Salai, Martin). Sympatický pokus o modernú tematiku narušujú netematické vyvrátenie zvodníkov (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1908 (Degener) z 5. 5. 1989. Zvodník 1.V:f5? hr. 2.D:e5 (A) mat, viazne na 1...d6! Zvodník 1.S:d7? hr. 2.Jc6 (B) mat, viazne na 1...c:b3! Zvodník 1.Vb4? hr. 2.Jab3 (C) mat, viazne na 1...c2! Zvodník 1.Vh3? hr. 2.S:e3 (D) mat, viazne na 1...f4! Rieši 1.S:b5 tempo, 1...d6, c:b3, c2, f4 2.Jc6 (B), Jab3 (C), S:e3 (D), De5 (A) mat. Hanneliusova téma dosiahnutá jednoduchými prostriedkami oproti zvyklostiam postavených skôr na škodlivých, než obranných motívoch (B. Moravčík, Banská Bystrica). Pestré kvinteto, ktorému chýba väčšia strategická náplň (M. Nemček, Vrútky). Neuveriteľne jednoduchá pozícia s využitím hrozbových matov zo zvodností v riešení. Je pozoruhodné, že pri porovnaní týchto matov s neúčinnými obranami a rovnakými účinnými obranami vzniká cyklus abcd–ABCD–abcd–BCDA (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred