Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(15. 6. 1989)


Problém č. 1920

Šamir Čobanian, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+8=17)

A. Diagram B. Pc2–c3 C. Pc2–h3


Problém č. 1921

Šamir Čobanian, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+2=13)

 Kontrolná notácia: 1920: bKg7 Da2 Vg3 Vg4 Sd7 Je5 Pc5 c7 f2 (9), čKe7 Df1 Jb3 Jc8 Pa4 b7 c2 e2 (8) – dvojťažka (pozícia A), ako aj po preložení čPc2 na c3 (pozícia B) a po preložení čPc2 na h3 (pozícia C), 1921: bKc8 Dc6 Vd8 Ve8 Sb3 Sh4 Jc3 Pd4 d7 h5 h7 (11), čKf6 Df7 Vg5 Vg6 Sf8 Jc7 Jg8 Pe6 e7 f5 g7 h6 (12) – dvojťažka.

Č. 1920 je spracované vo forme trojníka (každý z nich budeme hodnotiť dvoma bodmi). V č. 1921 si nezabudnite všimnúť aj hrozbu v dvoch tematických zvodníkoch.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1904 (Gavrilov) z 20. 4. 1989. Zvodník 1.Vb5? (A) hr. 2.Ja5 (B) mat, 1...J:c6, Je5 2.Sf7 (C), Vc5 (D) mat, viazne na 1...Sg2! Rieši 1.Sf7 (C) hr. 2.Vc5 (D) mat, 1...J:c6, J:b4, J:d5 2.Vb5 (A), Ja5 (B), S:d5 mat. Výmena úvodníka s hrozbou za variantové maty s bireciprokým efektom, len škoda, že obrany 1...J:b4 v riešení a 1...Je5 vo zvodníku nie sú jedna (B. Moravčík, Banská Bystrica). Priľahká, ale vtipná moderná skladba (L. Salai, Martin). Báječná mereditka so zámenou prvého ťahu, hrozby a dvoch variantových matov. Drobným nedostatkom sú pripravené maty v základnej pozícii na 1...J:b4, Je5, ako i rôznorodosť obrán vo zvodníku a riešení mimo 1...J:c6 (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1905 (Semenenko) 20. 4. 1989. Zvodník 1.Dg2? hr. 2.Jd4 (A) mat a 2.Je5 (B) mat, 1...D:c5 (V:c5), D:g2, Vd5 2.Jd8 (C), Jd4, Je5 mat, viazne na 1...Jd5! Zvodník 1.Dd4? hr. 2.Jd8 mat, 1...D:d4, Vh8 2.J:d4, Je5 mat, viazne na 1...Dg8! Zvodník 1.De5? hr. 2.Jd8 mat, 1...V:e5, Dg8, Jd5 2.J:e5, Jd4, S:d5 mat, viazne na 1...Vh8! Rieši 1.Vc3 hr. 2.Jd8 (C) mat, 1...D:c5, V:c5, Jc4 2.Jd4 (A), Je5 (B), Db5 mat. Neúplné paradoxy (L. Salai, Martin). Na 20 kameňov matný obsah, ktorý ako–tak zachraňuje nenápadný úvodník (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred