Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(10. 8. 1989)


Problém č. 1936

Wolfgang Pauly, Rumunsko

Deutsche Wochenschach 1910

Mat 4. ťahom (2+5=7)


Problém č. 1937

Dr. Egbert Delpy, Nemecko

Deutsche Wochenschach 1908

Mat 5. ťahom (6+5=11)Kontrolná notácia: 1936: bKe6 Df5 (2), čKe8 Vh8 Se1 Pe7 h6 (5) – štvorťažka, 1937: bKg2 Vb1 Sb3 Pc4 g4 h2 (6), čKe1 Sd1 Pd2 d3 e3 (5) – päťťažka.

Obe dnešné reprodukované mnohoťažky (správne riešenie č. 1936 resp. 1937 budeme hodnotiť 4 resp. 5 bodmi) sú zároveň aj poslednými dvoma súťažnými problémami našej dlhodobej riešiteľskej súťaže, ktorá ešte stále nie je rozhodnutá (mená autorov a pramene prvého uverejnenia uvedieme až pri riešení oboch skladieb). Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž vypíšeme v nasledujúcej rubrike.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1922 (Reiprich) z 22. 6. 1989. 1.Vd7 hr. 2.S:g6 mat, 1...Va6, Jd4, Jf4, Jg3 2.Db1, Sd5, Jg3, Dd3 mat. Úvodník s neočakávaným šachom od čierneho kráľa (L. Salai, Martin). Pekné varianty po jazdcových obranách i po odťahu kráľa (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1923 (Reiprich) z 22. 6. 1989. 1.Jc2 tempo, 1...J:a7, b:c2, K:d3, d5, b:a5, e6(e5) 2.Vd4, D:e7, Sf5, Ve3, De3, Dh7 mat. Napriek svojej jednoduchosti i táto dvojťažka pôsobí sviežo (M. Nemček, Vrútky). Klasická núdzovka nestora (nar. 25. 5. 1910) slovenskej šachovej skladby (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1924 (Ulanov) z 29. 6. 1989. Zvodník 1.Dd2? tempo, 1...K:f5, Kf3 2.Dd5, De2 mat, viazne na 1...Je3! Rieši 1.Dg3 tempo, 1...Kd4, Kf5, Jb~, Jg~ 2.Dd3, Dg4, Dd3, Df4 mat. Len konzumná skladba (L. Salai, Martin). Dve voľné polia pre kráľa v oboch fázach. Tretia fáza však citeľne chýba. Pokus o tému A–1 3. WCCT ostal iba pokusom (M. Nemček, Vrútky). Zámena typu Z–22–34, kde upúta uvoľňovanie dvoch tematických polí každej fáze (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž opäť bohato dotovanú domácou a zahraničnou šachovou literatúrou vypíšeme už v nasledujúcej rubrike, t. j. dňa 17. augusta 1989. Prosíme vás už teraz o jej propagáciu.


Vzad << >> Vpred