Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(18. 5. 1989)


Problém č. 1912

Viktor Kičigin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+7=12)


Problém č. 1913

György Bakcsi, Maďarsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+8=20)Kontrolná notácia: 1912: bKb8 Dh2 Vd7 Sf4 Ph7 (5), čKh8 Sd1 Jb7 Pa2 e5 g4 g7 (7) – dvojťažka, 1913: bKa1 Vb7 Vc1 Sb4 Sf1 Je1 Je2 Pa2 a4 c3 c6 d4 (12), čKc4 De3 Vh6 Sf4 Pd5 d6 d7 e4 (8) – dvojťažka.

V č. 1912 nájdete okrem riešenia aj tematický zvodník. V príspevku č. 1913 od najvýznamnejšieho súčasného maďarského šachového skladateľa a veľmajstra v kompozičnom šachu nájdete okrem riešenia tri tematické zvodníky.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1893 (Mächler) z 9. 3 1989. Autorom zamýšľané riešenie 1.De4 hr. 2.V:f5 mat znehodnocuje tematický duál 1...D:e4 2.J:e4 mat a 2.Je6 mat. Maximálne bolo možné získať 3 body, čo sa podarilo nasledujúcim 13 riešiteľom: Balint, Balušík, Bandžuch, Bauer, Borik, Buzáš, Havran, Henc, Hons, Labai, Nagy, Nemček a Skubák.

Riešenie problému č. 1894 (Tkačenko) z 16. 3. 1989. Rieši 1.Sc8 hr. 2.De7 mat, 1...Sf5, Df5, D:f6+ 2.Ve6 (Vd7?), Vd7 (Ve6?), S:f6 mat. Malý klasický projekt "zamurovanej" vežovej batérie (L. Salai, Martin). Antiduál v dvoch variantoch s blokovaním a odclonením, analógia variantov, ako v pomocných matoch (B. Moravčík, Banská Bystrica). Len dva tematické varianty, ale strategicky bohaté (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1895 (Tkačenko) z 16. 3. 1989. Zvodník 1.Vh5? hr. 2.Je4 mat, 1...Kd5, D:c6 2.Jb7, Je4 mat, viazne na 1...Dh7! Zvodník 1.De4? hr. 2.Jc4 mat, viazne na 1...D:e6! Zvodník 1.Dc4? hr. 2.Je4 mat, viazne na 1...D:c6! Rieši 1.Da4 hr. 2.Jc4 mat, 1...Kd5, D:e6, Ja3 2.Jf7, Je4, Dd4 mat. Symetrická hrozbová drobnosť (M. Nemček, Vrútky). Zámena funkcií ťahov, paradoxy, tiež formálna "opozícia" medzi pokusmi a ich vyvrátením (B. Moravčík, Banská Bystrica). Symetrické pokusy s Hanneliusovou témou (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred