Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(23. 3. 1989)


 

Problém č. 1896

Wolfgang Berg, NDR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+6=17)


Problém č. 1897

Ivan Soroka a

Roman Fedorovič, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+8=19)Kontrolná notácia: 1896: bKh1 Dc8 Vd3 Vf2 Sb1 Sg3 Jb7 Jh7 Pb5 c3 c7 (11), čKe4 De7 Jd4 Jh8 Pg5 h5 (6) – dvojťažka, 1897: bKa4 Dc6 Sb6 Jc3 Jc4 Jd2 Jd5 Je1 Pc5 e7 g3 (11), čKd4 Dh4 Vf8 Sh8 Ja3 Jc1 Pa5 e5 (8) – dvojťažka.

V č. 1896 nájdete spracovanú zámenu troch matov vo forme riešenia a zdanlivých hier 1...Kd5, Jc2, Jf3. V č. 1898 (s 5–timi bielymi jazdcami!) si okrem riešenia a dvoch tematických zvodníkov všimnite aj zdanlivé hry 1...J:c4, Jd3.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1878 (Jerochin) z 19. 1. 1989. Zdanlivé hry 1...D:e5, V:e5 2.S:e7, Je4 mat. Zvodník 1.Dc8? hr. 2.S:e7 mat a 2.Jd7 mat, viazne na 1...V:e5! Zvodník 1.Df2? hr. 2.Je4 mat a 2.J:d3 mat, viazne na 1...D:e5! Rieši 1.De6 hr. 2.Dc4 mat a 2.Dd5 mat, 1...D:e5, V:e5 2.Jd7, J:d3 mat. Efektné hrozbové paradoxy typu H vzhľadom na dve dvojice hrozieb s výberom vždy jedného tematického matu v každej fáze (B. Moravčík, Banská Bystrica). Obsah zostal dlžný schéme (L. Salai, Martin). Čierna dáma a veža sú viazané v zdanlivých hrách a striedavo vo zvodníkoch. Hrozbové maty zo zvodníkov vystupujú ako variantové v zdanlivých hrách a riešení! Zaujímavá a originálna skladba (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1879 (Jerochin) z 19. 1. 1989. Zdanlivé hry 1...S~, Se1 2.b:c3, e3 mat. Zvodník 1.d:c4? hr. 2.D:d5 mat, 1...J:c4, V:c4, K:c4 2.b:c3, e3, V:a4 mat, viazne na 1...Vc5! Rieši 1.d:e4 hr. 2.D:d5 mat, 1...V:e4, J:e4, K:e4 2.b:c3, e3, D:e5 mat. Vydarená trojfázová zámena dvoch obrán (L. Salai, Martin). Trojfázová zámena dvoch obrán s pekne motivovaným antiduálom a nádychom symetrie (M. Nemček, Vrútky). Nádherná zámena obrán typu Z–32–62 s pridanými variantmi po ťahoch kráľa, ktoré majú charakter voľnej zámeny (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred