Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(19. 1. 1989)


Problém č. 1878

Vladimir Jerochin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+11=20)


Problém č. 1879

Vladimir Jerochin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+12=23)Kontrolná notácia: 1878: bKh7 Df5 Sb5 Sf8 Jb4 Jf6 Pa4 c3 e5 (9), čKc5 Dc7 Ve3 Sh6 Ja8 Jh4 Pb2 b6 b7 d3 e7 (11) – dvojťažka, 1879: bKa2 Dd6 Va3 Vd1 Sd7 Sg3 Jc1 Jf1 Pb2 d3 e2 (11), čKd4 Dh2 Vc8 Vh4 Sd2 Je5 Jg5 Pa4 c3 c4 d5 e4 (12) – dvojťažka.

V modernom č. 1878 si okrem dvoch tematických zvodníkov s tematickou dvojitou hrozbou a riešenia všimnite aj zdanlivé hry 1...D:e5, V:e5. č. 1879 je konštruované vo forme zdanlivých hier 1...S~, Se1!, tematického zvodníka a riešenia.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1858 (Labai) z 10. 11. 1988. Zvodník 1.Jb1? tempo, 1...Kb4, Kd4 2.Db6, Dd6 mat, viazne na 1...Kb5! Rieši 1.Jc4 tempo, 1...Kb4, Kb5, Kd4, Kd5 2.Da5, Da6, De5, Dd6 mat. Ukážkový úvodník, úplný Ruchlis, a to všetko v miniatúrke, ale originalita je nejasná (M. Nemček, Vrútky). Úplný Ruchlis v miniatúrke, to srdce zaplesá! (B. Moravčík, Banská Bystrica). Sympatická dvojfázová miniatúrka so zámenou dvoch matov, dobrým úvodníkom a pridanými hrami (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1859 (Frigin) z 10. 11. 1988. Zvodník 1.Jd3? hr. 2.Dd6 mat, 1...Vc5, Sc5, Vc6 2.Jb4, J:f4, Ve5 mat, viazne na 1...Vd8! Rieši 1.Ja4 hr. 2.Dd6 mat, 1...Vc5, Sc5, Vd8, Vc6 2.Jb6, J:c3, Ve5 mat. Z–22–24 s Grimshawom v riešení (B. Moravčík, Banská Bystrica). Známe zámeny jazdcových motívov (L. Salai, Martin). Núkajúci sa Grimshaw na poli c5 je návodom na jediný správny odskok bieleho jazdca. Len cvičná práca (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1860 (Reiprich) z 17. 11. 1988. 1.Jf6 hr. 2.Vd5 mat, 1...e:f6, J:f6, J:e5, Va5, f4, Df7, S:e5, Jb4, Je3 2.Dd6, Dc5, Db6, Dc3, Ve4, Jf3, Dc4, Vc4, d:e3 mat. Deväť variantov – pekný výkon svojrázneho nestora slovenského problémového šachu (M. Nemček, Vrútky). Dobrý výber prvého ťahu vedie k rozvetvenému klasickému obsahu (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred